Zpráva

Školy v Moravskoslezském kraji budou bezpečnější

Předcházet šikaně a sociální izolaci dětí. Speciální projekt Moravskoslezského kraje na prevenci rizikového chování žáků základních a studentů středních škol bude formou nejrůznějších školení pedagogů pokračovat i letos na podzim.

„Bezpečnost ve školách se stala velmi důležitým tématem a bylo by mylné tuto problematiku přehlížet. Jsem proto rád, že přibližně dvě stovky pedagogů z našeho regionu čeká školení, které pomůže vytvořit bezpečnější klima ve školách a třídách,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a doplnil, že se projekt skládá z několika aktivit.

Vzdělávání školních metodiků prevence

První oblast je zaměřená na vzdělávání začínajících školních metodiků prevence, kteří doposud neprošli specializačním studiem a ve své funkci jsou méně než tři roky. „Přihlášené pedagogy čeká dvoudenní kurz v Beskydech. Hlavním cílem bude, aby se účastníci lépe zorientovali v zásadách prevence rizikového chování. Zaměříme se na problematiku sociálního klimatu ve třídě a ve škole, účastníci kurzu se dozví, jak nejvhodněji postupovat při řešení různých situací, co si mohou a nemohou dovolit, cenné budou jistě výměny osobních zkušeností,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny s tím, že kurzy budou bezplatné, účastníci budou mít zdarma také ubytování a stravu. Moravskoslezský kraj na tento projekt získal od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 300 tisíc korun.

Impulzivita dětí ovlivněná působením počítačových her a sociálních sítí

Další oblastí, na kterou se projekt zaměřuje, je dětská psychiatrie. Pedagogové se během 6hodinového semináře vedeného dětským psychiatrem seznámí se základními jevy, se kterými se v této oblasti mohou při své činnosti setkat. „Projekt se pak také zaměří na screening aktuální situace týkající se rizikového chování dětí. Chceme mít obrázek, jak na tom aktuálně jsou žáci druhého stupně základních škol nebo odpovídajícího stupně víceletých gymnázií. Zajímá nás míra impulzivity ovlivněná často velmi intenzivním působením počítačových her a sociálních sítí,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Další podrobnosti o projektu a dotazník pro zájemce jsou k dispozici na webových stránkách kraje.

„Věřím, že tento projekt zvýší kompetence pedagogů, kteří se ve školách podílejí na aktivitách v oblasti prevence, a bude mít pozitivní dopad na žáky i jejich rodiče a na další pedagogické pracovníky. Naším cílem je posílit bezpečné a pohodové prostředí ve školách a v třídních kolektivech,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.


22. června 2020
frame-scrollup