Zpráva

Skvělé umístění malířů a natěračů z Hlučína

Pod záštitou předsedy vlády ČR, ministra školství, mládeže a tělovýchovy a hejtmana Zlínského kraje se dnech 28. a 29. března 2019 ve Středním odborném učilišti Uherský Brod
uskutečnil 11. ročník dvoudenní soutěže malířů a natěračů, v níž se výborně umístili žáci příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace.

Za vypracování díla na zadané téma „Má vlast“ získal David Jelínek, žák prvního ročníku, druhé místo a Sandra Šimová, žákyně třetího ročníku, se umístila na čtvrtém místě.


16. dubna 2019
frame-scrollup