Zpráva

Soutěže a přehlídky

V této oblasti se zaměřujeme na organizování soutěží a přehlídek základních, základních uměleckých a středních škol, vyhledávání, podporu a propagaci úspěchů talentovaných žáků a podporu školní tělovýchovy.

Referenta pro soutěže a školní tělovýchovu můžete kontaktovat v oblastech:

  • poradenské, metodické a koordinační činnosti v oblasti soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT ČR
  • komunikace s odbory mládeže a sportu MŠMT ČR a organizacemi zajišťujícími soutěže a přehlídky dětí a mládeže
  • vyhledávání, podpory a propagaci úspěchů talentovaných žáků
  • dotačních programů kraje, MŠMT a EU v oblastech podpory soutěží, talentů, školní tělovýchovy a sportu
  • zpracování a aktualizace strategických dokumentů v oblastech školních soutěží, podpory nadání, školní tělovýchovy a sportu
  • významných krajských reprezentačních akcí (Olympiády dětí a mládeže ČR, oceňování nejúspěšnějších sportovců kraje, oceňování nejúspěšnějších žáků středních škol apod.)

Kontaktním pracovníkem pro činnost v oblasti soutěží a školního sportu pro školy a školská zařízení v Moravskoslezském kraji je:

Ing. Ondřej Schenk, tel.: 595 622 250, e-mail: ondrej.schenk@msk.cz

frame-scrollup