Zpráva

Soutěže a přehlídky

V této oblasti se zaměřujeme na organizování soutěží a přehlídek základních, základních uměleckých a středních škol, vyhledávání, podporu a propagaci úspěchů talentovaných žáků a podporu školní tělovýchovy.

Referenta pro soutěže a školní tělovýchovu můžete kontaktovat v oblastech:

  • poradenské, metodické a koordinační činnosti v oblasti soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT ČR
  • komunikace s odbory mládeže a sportu MŠMT ČR a organizacemi zajišťujícími soutěže a přehlídky dětí a mládeže
  • vyhledávání, podpory a propagaci úspěchů talentovaných žáků
  • dotačních programů kraje, MŠMT a EU v oblastech podpory soutěží, talentů, školní tělovýchovy a sportu
  • zpracování a aktualizace strategických dokumentů v oblastech školních soutěží, podpory nadání, školní tělovýchovy a sportu
  • významných krajských reprezentačních akcí (Olympiády dětí a mládeže ČR, oceňování nejúspěšnějších sportovců kraje, oceňování nejúspěšnějších žáků středních škol apod.)

Kontaktním pracovníkem pro činnost v oblasti soutěží a školního sportu pro školy a školská zařízení v Moravskoslezském kraji je:

Mgr. František Pokluda, tel.: 595 622 420, e-mail: frantisek.pokluda@msk.cz

AKTUÁLNĚ SLEDUJTE:

doporučení Talentcentra NPI ČR, informace Asociace ZUŠ ČRvyjádření AŠSK ČR k organizaci soutěží v souvislosti s vývojem epidemiologické situace způsobené novým koronavirem.

16. 3. 2020 - Doporučení MŠMT zrušení soutěží (formát pdf, velikost 214 kB)

Doporučení OŠMS KÚ MSK k organizaci soutěží v souvislosti s vývojem epidemiologické situace způsobené novým koronavirem

PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

UMĚLECKÉ SOUTĚŽE

OSTATNÍ SOUTĚŽE

frame-scrollup