Zpráva

Sportovec roku 2017 Moravskoslezského kraje

10. listopad 2017

Moravskoslezský kraj každoročně vyhodnocuje a oceňuje sportovce, kteří dosáhli vynikajícího nebo mimořádného sportovního výkonu nebo se o něj zasloužili v jednotlivých vyhlašovaných kategoriích, a další významné a mimořádné sportovní aktivity spojené s šířením dobrého jména kraje.

Oceněním nejúspěšnějších sportovců a sportovních aktivit kraje jsou zvýrazněny společenský význam sportu, podpora zájmu široké veřejnosti o aktivní sport, pozitivní účinek sportu pro zdraví lidí a také význam sportu jako účinný faktor prevence proti společenským negativním jevům.

Anketa se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje.

Sportovec MS kraje za rok 2017 - podmínky pro nahlášení sportovce a kolektivů MS kraje za rok 2017 vč. formuláře pro nahlášení návrhů jsou přiloženy níže.

Návrhy na ocenění sportovců ve vyhlašovaných kategoriích podávají sportovní organizace sdružené ve Všesportovním kolegiu MSK, krajské sportovní svazy, tělovýchovné jednoty, sportovní oddíly a kluby, obce a města Moravskoslezského kraje, zástupci Výboru pro tělovýchovu a sport zastupitelstva Moravskoslezského kraje formou anketního lístku (Návrh na ocenění v anketě Sportovec roku 2017 Moravskoslezského kraje), který je přiložen v příloze tohoto sdělení a to nejpozději do 8. prosince 2017 na emailovou adresu   mskraj.cus@volny.cz (Jiří Vlček, manažer MS KO ČUS).

Návrhy na ocenění v kategoriích Fair play a Objev roku mohou navíc podávat také občané z řad široké veřejnosti, a to prostřednictvím portálu sportovec.msk.cz.

Bližší informace jsou uvedeny v příloze Podmínky sportovec 2017 a na uvedených internetových stránkách.

frame-scrollup