Zpráva

Sportovec roku 2019 Moravskoslezského kraje

27. září 2019

Moravskoslezský kraj každoročně vyhodnocuje a oceňuje sportovce, kteří dosáhli vynikajícího nebo mimořádného sportovního výkonu nebo se o něj zasloužili v jednotlivých vyhlašovaných kategoriích, a další významné a mimořádné sportovní aktivity spojené s šířením dobrého jména kraje.

Oceněním nejúspěšnějších sportovců a sportovních aktivit kraje jsou zvýrazněny společenský význam sportu, podpora zájmu široké veřejnosti o aktivní sport, pozitivní účinek sportu pro zdraví lidí a také význam sportu jako účinný faktor prevence proti společenským negativním jevům.

Anketa se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje.

Návrhy na ocenění sportovců ve vyhlašovaných kategoriích mohou podávat občané, sportovní organizace sdružené ve Všesportovním kolegiu MSK, krajské sportovní svazy, tělovýchovné jednoty, sportovní oddíly a kluby, obce a města Moravskoslezského kraje, zástupci Výboru pro tělovýchovu a sport zastupitelstva Moravskoslezského prostřednictvím portálu sportovec.msk.cz, a to nejpozději do 24. listopadu 2019. Návrhy na ocenění v kategoriích Akce roku, Stavba roku a Jiná předem neoznačená kategorie, podávají sportovní organizace sdružené ve Všesportovním kolegiu MSK, krajské sportovní svazy, tělovýchovné jednoty, sportovní oddíly a kluby, obce a města Moravskoslezského kraje, zástupci Výboru pro tělovýchovu a sport zastupitelstva Moravskoslezského kraje formou anketního lístku. Návrhy se zasílají na adresu Moravskoslezské krajské organizace ČUS, která je zpracuje a předloží ve stanoveném termínu hodnotící komisi.

Anketní lístek pro tyto kategorie je ke stažení níže.

Bližší informace jsou uvedeny na uvedených internetových stránkách.

frame-scrollup