Zpráva

Staň se diplomatem!

Dne 31. 10. 2017 se na krajském úřadě již podruhé konala vzdělávací akce „Staň se diplomatem!“.  Pod vedením zástupců Pražského studentského summitu 3 skupiny po 16 žácích z víceletých gymnázií (ve věku žáků osmého a devátého ročníku základní školy) simulovaly zasedání Rady bezpečnosti OSN, během kterého se zabývaly nelehkým úkolem – řešit válku v Sýrii.
Každý z žáků zastupoval jeden z členských států Rady bezpečnosti, úkolem bylo obhájit stanovisko k projednávané otázce. Žáci byli dobře připraveni a velmi intenzivně se zapojovali do diskuze. V závěru dne byly prezentovány výsledky jednání jednotlivých skupin. Akce se setkala s kladným ohlasem všech zúčastněných.


2. listopadu 2017
frame-scrollup