Zpráva

Stážisté z Německa hledali inspiraci ve frýdecké škole

31. ledna 2020

Již čtvrtým rokem je na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Frýdek–Místek, se sídlem na ulici Pionýrů 2352 realizován „Česko–německý projekt stáže sociálních asistentů – TANDEM“, v rámci kterého tato speciální škola spolupracuje se Střední zdravotnickou školou, Frýdek–Místek, příspěvkovou organizací a Berufsbildende Schule z německého Rotenburgu.

Němečtí středoškoláci absolvovali od 9. 1. 2020 do 23. 1. 2020 stáž, a to jak v mateřské škole, základní škole, tak také v základní škole speciální, při které se nejen seznámili s žáky a s novými metodami výuky dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také si vyzkoušeli práci pedagogickou a asistentskou. Němečtí stážisté byli přiděleni pedagogům jednotlivých tříd, se kterými po celou dobu praxe úzce spolupracovali. Nebyli jen pozorovateli, ale přímo se zapojovali do plánu třídy a také sami vymýšleli, co by s žáky a dětmi mohli ve výuce tvořit a procvičovat. Cílem celého projektu bylo nabytí zkušeností, dovedností a vědomostí z oblasti pedagogické a asistentské práce. Stážisté se s žáky a dětmi zaměřili hlavně na polytechnickou výchovu, technologické postupy, interaktivní vzdělávání, grafomotoriku, dramaterapii, tělovýchovné chvilky a netradiční výuku – canisterapii. V rámci projektu TVŮRCE – eko robot budoucnosti si ve třídě, ve které vykonávali praxi, vyrobili svého robota.

Velkou pomocí byla práce v tandemu se žáky ze střední zdravotnické školy. Žákyně pomáhaly nejen při možné slovní bariéře, ale také se věnovaly dětem a žákům. Společná praxe česko-německých dvojic je přínosná pro vzájemnou komunikaci všech zúčastněných a rozvíjí myšlenku společného evropského soužití.

frame-scrollup