Zpráva

Strategické dokumenty, legislativa a další informace ve věcech prevence rizikového chování

Stránka obsahuje stěžejní strategické a legislativní opory ve věcech prevence rizikového chování u dětí a mládeže.

Mimo to, stránka obsahuje závěrečné zprávy o plnění školních preventivních strategií ve školách a školských zařízeních.

V roce 2013 ve spolupráci s Policií České republiky, krajským ředitelstvím, ŠVC střediskem Asklépios a Krizovým centrem Ostrava vydal doporučující materiály pro zvládání náročných situací ve veřejných institucích

Další důležité informace jsou k dispozici na stránkách, spravující MŠMT Prevence - info. Stránky mají aktuálně seznamovat s novinkami v dané problematice a klade si za cíl být pro vás pomocníkem v oblasti informační, metodické, legislativní a kontaktní. Seznámíte se s terminologií, legislativou, výsledky výzkumů, naleznete možné zdroje financování vašich aktivit a budou vám představovány organizace a instituce od celorepublikové po místní úroveň, které prevenci realizují.

Strategie prevence rizikového chování

Krajské strategie

2019–2027

Národní strategie

Metodické pokyny MŠMT z oblasti sociálně patologických jevů (rizikového chování)

Závěrečné zprávy o plnění minimálních preventivních programů/školních preventivních strategií, výzkumné studie

Objektová bezpečnost

Článek k normě ČSN 73 44 00 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.objetové bezpečnosti

frame-scrollup