Zpráva

Střední škola technická Opava slaví 70 let od vzniku

Už 70 let v Opavě funguje Střední škola technická. Toto významné výročí si ve čtvrtek 12. září připomene vedení školy, ale také pedagogové. Oslavy se zúčastní i zástupci města Opavy, spolupracujících firem a zástupce Moravskoslezského kraje, který tuto střední školu zřizuje. Pozvání přijal náměstek hejtmana kraje pro školství Stanislav Folwarczny.

„Kvalitní technické vzdělávání je pro náš kraj velmi důležité. Středoškoláci potřebují získávat znalosti a dovednosti na vysoké úrovni a opavská Střední škola technická jim tuto možnost nabízí. Zároveň se jedná o školu, která vyniká skvělou spoluprací se zaměstnavateli a výbornou připraveností absolventů do praxe. Na kvalitu výuky klade Moravskoslezský kraj důraz, důkazem může být loňská čtvrtmiliardová investice z evropských fondů do modernizace laboratoří a učeben středních škol. Do projektů na podporu technického a přírodovědného vzdělávání se zapojila i Střední škola technická Opava,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a připomněl, že škola vloni získala novou elektrolaboratoř, laboratoř virtuální reality a také dovybavila laboratoře metrologie, CNC dílny, nástrojárnu a vybudovala učebnu odborného výcviku pro strojírenské obory a učebnu polytechniky.

„Naše škola nabízí výuku v několika oborech. Ať už se jedná o Obráběče kovů, Zámečníka, Elektrikáře nebo obory zakončené maturitou jako je třeba Mechanik seřizovač. Na škole celkem studuje přes 500 žáků. Žáci některých oborů mohou získat při dobrých výsledcích a zodpovědném přístupu ke studiu podniková a krajská stipendia. Nejen tyto příspěvky, ale i podpora, kterou nám dává Moravskoslezský kraj, nám pomáhá neustále zvyšovat kvalitu výuky,“ řekl ředitel Střední školy technické Opava Josef Vondál a dodal, že u příležitosti 70 let školy se setká vedení školy se zaměstnanci, bývalými zaměstnanci i firmami, se kterými škola při výuce žáků intenzivně spolupracuje. Přítomní budou i zástupci města Opavy a Moravskoslezského kraje.


11. září 2019
frame-scrollup