Zpráva

Stříbrná medaile pro žákyně porubské Obchodní akademie

11. prosince 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Asociací obchodních akademií ČR každoročně vyhlašuje dvoukolovou soutěž EKONOMICKÝ TÝM pro ekonomicky vzdělávané středoškoláky v oborech vzdělání “Obchodní akademie” a “Ekonomické lyceum”. Moravskoslezský kraj v celostátním finále na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole v Příbrami zastupoval dne 4. 12. 2019 vítězný tým krajského kola. V tomto roce to byly žákyně čtvrtých ročníků Obchodní akademie v Ostravě-Porubě.

Nikola Dedková, Krystyna Halabuková a Kim Anh Tranová prokázaly již v krajském kole své výborné znalosti z profilových předmětů studovaných oborů: ekonomiky, účetnictví, ICT a všeobecného přehledu, a to formou testování na PC v prostředí LSM Moodle. Ověřily si také, jak je důležitá spolupráce v týmu, protože někdo je více zdatný v  informatice, jinému zase jde lépe účetnictví nebo ekonomika a otázky ze všeobecného přehledu nebyly rovněž pro každého snadné. Druhá část krajského kola byla zaměřena na prezentaci odborného ekonomického tématu před komisí. Jednotlivé týmy si v průběhu 30 min. připravovaly prezentaci na předem neznámé téma, které tentokrát souviselo s finanční gramotností: “Ideální kapesné”.

Vzájemná spolupráce děvčat byla rovněž nutná při tvorbě projektové práce do celostátního finále na téma: „Vliv online marketingu a influencerů na společnost“. Soutěžní práce byly hodnoceny nezávislou komisí, která se skládala z odborníků z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Za tuto část žákyně získaly nejvyšší počet bodů ze všech zúčastněných týmů. Druhou částí finále byl písemný test z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva a informatiky v rozsahu 80 otázek. Poslední část soutěže se zaměřila na dovednost ústní prezentace, jejíž zadání bylo týmům oznámeno těsně před její přípravou. Děvčata musela v omezeném časovém limitu a bez jakýchkoliv informačních zdrojů analyzovat volbu mezi podnikáním a pracovním poměrem a prezentovat ji před odbornou komisí z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Žákyně porubské Obchodní akademie v konkurenci ostatních dvanácti krajských týmů vybojovaly v ústředním kole soutěže stříbrnou medaili. Vzorně tak reprezentovaly ekonomické vzdělávání Moravskoslezského kraje a především studované střední školy.

frame-scrollup