Zpráva

Studenti z kraje si zdokonalují cizí jazyky v zahraničí

6. listopadu

Moravskoslezský kraj vyslal středoškoláky na intenzivní jazykové kurzy. Kromě výuky angličtiny tak kraj podpoří vzdělávání v němčině, francouzštině a španělštině. Z rozpočtu kraje jde na jazykové pobyty v Německu, Francii a Španělsku milion korun.

„Naprostá většina žáků ve školách studuje jako první cizí jazyk angličtinu. V našem kraji ale působí mnoho zahraničních firem, které by uvítaly absolventy s kvalitní znalostí dalších světových jazyků. Je jisté, že znalost cizí řeči zvyšuje absolventům uplatnitelnost na trhu práce. To je důvod, proč jsme pobytové kurzy podpořili,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro školství Stanislav Folwarczny a doplnil, že dvě krajská gymnázia už pobyt absolvovala, další dvě střední školy se do zahraničí chystají ještě do konce tohoto roku.

„Věřím, že si studenti ostravského Gymnázia Hladnov ve Španělsku a studenti z Frenštátu pod Radhoštěm v Německu ověřili, že nic není zadarmo. Studium cizího jazyka je o intenzivní práci a neustálém studiu. Takže doufám, že měly pobyty v zahraničí kromě zdokonalení jazykových schopností také motivační funkci,“ doplnil náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Na další kurzy se mohou těšit studenti ostravského Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, které čeká pobyt ve Francii. Němčinu si pak pojedou zdokonalit středoškoláci z Frýdku- Místku, konkrétně ze Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Moravskoslezský kraj využil kontaktů v partnerských regionech v zahraničí. Studenti škol tedy ve Francii navštíví Štrasburk v regionu Grand Ést. V Německu má Moravskoslezský kraj partnerství se Severním Porýní-Vestfálskem. Proto se jazykové pobyty konají právě tam, ve městech Kolín nad Rýnem a Düsseldorf. Pobytový kurz ve Španělsku, kde kraj partnerský region nemá, se uskutečnil v Lope de Vega School ve městě Benidorm.

„Na pobytové jazykové kurzy v zahraničí jsme přispěli školám, které poskytují unikátní vzdělání. Hladnovské gymnázium má jako jediné v kraji bilingvní výuku, konkrétně španělského jazyka. Gymnázium Pavla Tigrida má rozšířenou výuku francouzského jazyka. Také jsme podpořili školy, jejichž partneři z řad firem vyžadují od absolventů adekvátní znalosti cizího jazyka. Průmyslovky ve Frýdku-Místku a Frenštátě mají německé partnery jako společnosti Brose, Continental, Mahle Behr nebo Siemens. Věřím, že se nám v budoucnu podaří podpořit jazykové kurzy v cizině i dalším žákům z různých škol našeho kraje,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a připomněl, že Moravskoslezský kraj také intenzivně podporuje výuku anglického jazyka.

„Například jsme přispěli na letní jazykové pobyty pedagogů v Anglii, podpořili jsme také projekt zaměřený na výuku angličtiny na zdravotnických školách. V letošním školním roce byl v odborných školách spuštěn program Yes, I do a rozbíhá se projekt, který rozšíří počet hodin výuky cizího jazyka rodilými mluvčími,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

frame-scrollup