Zpráva

Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky - jarní období 2021

Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021.


web: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterym-7
21. srpna 2020
frame-scrollup