Zpráva

Upozornění k pravidlům podání zápisového lístku v dalších kolech přijímacího řízení

Cermat upozorňuje, že další kola přijímacího řízení se konají plně podle ustanovení školského zákona.

Pro druhé a další kola přijímacího řízení se uplatňují ustanovení školského zákona, nikoliv zákona č.135/2020 Sb. To platí i pro lhůtu pro odevzdání zápisového lístku. Zápisový lístek je nutné odevzdat řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Bližší informace k průběhu přijímacího řízení naleznete v metodice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


19. června 2020
frame-scrollup