Zpráva

Úspěch žákyně Střední umělecké školy v Ostravě

21. května 2020

Ani v období nouzového stavu a přechodu škol na distanční výuku žáci škol nezahálejí a aktivně se zapojují do života společnosti. Na výzvu Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k vytvoření návrhů loga participativního rozpočtu tohoto městského obvodu reagovala žákyně 3. ročníku oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Grafický design v příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, Kristýna Gežová, která pod vedením své vyučující MgA. Kateřiny Schallner návrh loga připravila a v soutěži s ním uspěla. Vítězné logo městský obvod začal používat jako vizuální symbol celé kampaně.

Tento úspěch dokládá, že žáci uvedené školy ani v době mimořádných opatření nezahálejí a úspěšně rozvíjejí svůj talent a odborné kompetence.

frame-scrollup