Zpráva

V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní technické lyceum

V Moravskoslezském kraji vzniká unikátní vzdělávací projekt – tzv. Technická a podnikatelská akademie. Podílet se na něm budou Moravskoslezský kraj, VŠB-Technická univerzita Ostrava a Moravskoslezské inovační centrum Ostrava. Memorandum o spolupráci při jeho realizaci v pondělí 25. března 2019 podepsali hejtman Ivo Vondrák, rektor VŠB-TUO Václav Snášel a ředitel MSIC Pavel Csank.

Výsledkem projektu by měla být nová krajská příspěvková organizace, její součástí pak nová střední škola - technické lyceum, tréninkové centrum pro žáky a vzdělávací středisko pro učitele.

„Podpora podnikání, inovací, vědy a výzkumu je prioritou Moravskoslezského kraje. Máme u nás hodně mladých nadaných lidí, které chceme podpořit, aby svůj potenciál uplatnili v regionu a neodcházeli jinam, kde by byla realizace jejich vizí snazší. Chceme k nám přivést více rostoucích a exportujících firem, investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje i zajistit intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou. V našem kraji vidím velkou příležitost pro rozvoj konceptu Průmysl 4.0. Máme skvělou kombinaci průmyslového know-how a inovativních firem. Připraveny jsou i univerzity. Vznik ‚Technické a podnikatelské akademie‘ je tedy logickou součástí těchto našich plánů. Je důležité podchytit technické talenty už od střední školy,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Vznik nové krajské organizace je unikátní nejen v tom, že nová střední škola bude působit v prostorách VŠB-Technické univerzity Ostrava, ale hlavně díky vzdělávacímu programu, na kterém se budou podílet univerzitní odborníci a inovativní firmy.

„Chceme maximálně podporovat mimořádně technicky nadané středoškoláky. Je nutné vytvořit jim co nejlepší podmínky ke studiu a rozvíjení jejich znalostí a dovedností. S tím koresponduje záměr zřídit novou střední školu - technické lyceum, která by byla vybudována v úzké spolupráci s technickou univerzitou a podnikatelskou sférou. V rámci České republiky jde o unikátní projekt, je jedinečný tím, že přímo propojuje střední a vysoké školství s inovativními firmami. Při jeho vzniku jsme se inspirovali v zahraničí,“ řekl náměstek hejtmana pro školství Stanislaw Folwarczny. Předpokládá, že výuka by v nové střední škole mohla začít v září 2020. Vznik nové příspěvkové organizace musí ještě „posvětit“ krajské zastupitelstvo letos v červnu.

„Předpokládáme otevření jedné, maximálně dvou tříd v ročníku. Vzdělávací obsah bude zpracován společně s aktivními společnostmi v našem kraji a zejména s pedagogickými odborníky, kteří mají zájem vytvořit novou moderní střední školu zaměřenou na nejnovější trendy, inovace a podnikavost. Činnost střední školy je podmíněna zápisem do rejstříku škol a školských zařízení, o kterém rozhoduje Ministerstvo školství. Žádost o zápis podáme pravděpodobně v létě tak, aby už od letošního září mohla začít náborová kampaň,“ upřesnil náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Dodal, že nová krajská organizace bude vzdělávat také pedagogy, v oborech, jako jsou průmyslová automatizace, mechatronika, průmyslová elektronika, informační technologie, vývoj software a další. Součástí celého projektu bude i vznik tréninkového centra pro žáky z ostatních středních škol v regionu.

„Tréninkové centrum bude poskytovat žákům ostatních středních škol výukové moduly v různých oblastech, například průmyslové automatizace a robotiky, kybernetiky, programování, kybernetické bezpečnosti, technického vývoje produktu, prototypování a testování, nových materiálů a jejich aplikace a další,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny s tím, že vzdělávací moduly bude ve zhruba roční pilotní fázi před otevřením školy v praxi ověřovat Moravskoslezské inovační centrum Ostrava.

Činnost nové organizace by od září 2020 měla být financována stejně jako u jiných organizací zřizovaných krajem v oblasti školství - platy pedagogů a dalších zaměstnanců hrazeny ze státního rozpočtu, provozní náklady z rozpočtu kraje.


25. března 2019
frame-scrollup