Zpráva

V Ostravě vznikne kampus s waldorfskou pedagogikou

Moravskoslezský kraj převede Střední odbornou školu waldorfskou na ostravský Městský obvod Poruba. Jejím zřizovatelem přestane být na konci roku 2020. Od 1. ledna tak bude Městský obvod Poruba zřizovat mateřskou, základní i střední školu zaměřenou na waldorfskou pedagogiku.

„Waldorfská pedagogika má svá specifika a převedení škol pod jednoho zřizovatele je logické a přínosné nejen pro žáky, ale i pro organizaci školy. Bude moci vzniknout středisko komplexního waldorfského vzdělávání, což zlepší vzájemnou koordinaci vzdělávání mezi školami, bezprostřední spolupráci pedagogů škol i jejich snazší vzájemnou zastupitelnost. Sjednocení také pomůže realizovat různé projekty a získávat na ně podporu z evropských zdrojů,“ vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství Stanislav Folwarczny a dodal, že střední škola působí v objektu vlastněném statutárním městem Ostrava a ve svém hospodaření nemá žádný nemovitý krajský majetek.

 SOŠ waldorfská zahájila svoji činnost od 1. 9. 2003, vzdělává žáky v oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Kombinované lyceum. K 30. 9. 2019 bylo ve škole celkem 110 žáků. Od roku 2017 škola působí v prostorách objektu organizace zřizované Městským obvodem Poruba Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, na ul. L. Štúra 1085.

„Mezi waldorfskými školami je nastavena dobrá provázanost již nyní, přesto předpokládáme, že propojení škol pod jednoho zřizovatele přispěje k dalšímu zkvalitnění a rozvoji waldorfského školství v Ostravě,“ dodal Stanislav Folwarczny. Učitelé se setkávají na společných kolegiích, kde se kromě dojednávání konkrétních bodů spolupráce zabývají vzájemnými vazbami škol a možnostmi jejich prohloubení. Spolupráce žáků škol spočívá zejména ve vzájemné participaci na akcích jednotlivých škol.


8. září 2020
frame-scrollup