Zpráva

Ve Sbírce zákonů byly zveřejněny vyhlášky upravující pravidla pro vzdělávání ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole

Dne 7. května 2020 byly zveřejněny ve Sbírce zákonů následující vyhlášky:

  • Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
  • Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

web: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38864
11. května 2020
frame-scrollup