Zpráva

Veřejné připomínkování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2020

6. září 2019

Odbor školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje zpracoval 1. verzi Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2020 (DZ MSK 2020) a předkládá ji sociálním partnerům, odborné i laické veřejnosti k veřejnému připomínkování. DZ MSK 2020 bude hlavním strategickým dokumentem v oblasti vzdělávání pro nadcházející období – do roku 2024 a navazuje na DZ MSK 2016, který byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje v roce 2016.

Vaše připomínky uveďte, prosím, do přiloženého formuláře a zasílejte do 24. 9. 2019 na e-mailové adresy: sarka.kadlecova@msk.czmagdalena.sevcikova@msk.cz.

O vypořádání Vašich případných připomínek Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek kraje zároveň s upravenou verzí tohoto strategického dokumentu.

Zpracování DZ MSK 2020 je dáno legislativou, konkrétně zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.

Věříme, že tato forma veřejného připomínkování s širokou veřejností bude pro obsah dokumentu přínosem a předem děkujeme všem, kteří věnují svůj čas jeho čtení a zasílání svých námětů.

frame-scrollup