Zpráva

Volnočasové aktivity pro děti a mládež

V této rubrice naleznete informace zabývajících se mimoškolní zájmovou činností dětí a mládeže.

Referenta pro volný čas dětí a mládeže můžete kontaktovat v oblastech:

 • rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže, zájmového vzdělávání a zdravého životního stylu
 • metodickou činnost a poradenství v oblasti volného času dětí a mládeže
 • úzké spolupráci se státními i nestátními organizacemi pracujících v oblasti volného času dětí a mládeže (ČRDM a RADAMOK, NNO, SVČ, DDM, Školní kluby a družiny)
 • rozvoje informačního systému pro mládež ve spolupráci s MŠMT
 • legislativy v oblasti dětí a mládeže
 • dotačních (programy vyhlášené Moravskoslezským krajem, MŠMT, EU)
 • realizuje krajskou a státní politiku v oblasti zájmového vzdělávání dětí a mládeže a aktivního využívání volného času (školní sportovní kluby, školní kluby, školní družiny, střediska volného času),
 • národní koncepce v oblasti mládeže
 • konání celoročních i letních táborů pro děti a mládež
 • publikační činnost (adresáře, nabídky v oblasti volného času dětí a mládeže)
 • zabezpečování reprezentačních a volnočasových akcí kraje (přehlídky, konference, semináře aj.)
 • spolupráce s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy směrem k mládeži

Kontaktním pracovníkem pro realizaci krajské a státní politiky v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Moravskoslezského kraje je: Ing. Eva Bruštíková, tel. 595 622 421, e-mail: eva.brustikova@msk.cz

frame-scrollup