Zpráva

Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců na rok 2019

MŠMT vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, který je určen na podporu dětí a žáků-cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání. Text vyhlášení rozvojového programu a formuláře k žádosti naleznete na webových stránkách MŠMT.

Žádost o dotaci podávána prostřednictvím kraje musí být příslušnému kraji doručena v listinné podobě (poštou nebo datovou schránkou) do 9. 11. 2018. Jelikož je kraj zodpovědný za formální správnost žádosti, zasílejte prosím vyplněné formuláře nejprve elektronicky na adresu martina.plchova@msk.cz , to nejpozději do 26. 10. 2018 a vyčkejte prosím na zpětnou vazbu. V případě dotazů kontaktujte garantku zmíněného rozvojového programu Ing. Olgu Jůnovou z MŠMT (tel. 234 811 335) nebo Mgr. Martinu Plchovou z KÚ MSK (tel. 595 622 639).


18. října 2018
frame-scrollup