Zpráva

Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2020

8. listopadu 2019

MŠMT vyhlašuje na rok 2020 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, který je určen na podporu dětí a žáků - cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání. Text vyhlášení rozvojového programu a formuláře k žádosti naleznete na webových stránkách MŠMT pod odkazem: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vzdelavani-cizincu-2020.

Žádost o dotaci podávána prostřednictvím kraje musí být příslušnému kraji doručena v listinné podobě (poštou nebo datovou schránkou) do 6. 12. 2019. Jelikož je kraj zodpovědný za formální správnost žádosti, zasílejte prosím vyplněný formulář Pr_3_podklad_pro_zadost_škola_2020.xlsx  nejprve elektronicky na adresu martina.plchova@msk.cz nejpozději do 22. 11. 2019 a vyčkejte prosím na zpětnou vazbu. V případě dotazů kontaktujte garantku zmíněného rozvojového programu Ing. Olgu Jůnovou z MŠMT (tel. 234 811 335) nebo Mgr. Martinu Plchovou z KÚ MSK (tel. 595 622 639).

frame-scrollup