Zpráva

Vyhlášení rozvojového programu "Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2018"

MŠMT vyhlašuje na rok 2018 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, který je určen na podporu dětí a žáků-cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání. Text vyhlášení rozvojového programu a formuláře k žádosti naleznete na webových stránkách MŠMT.

Žádost o dotaci podávána prostřednictvím krajského úřadu musí být doručena poštou nebo datovou schránkou do 23. 10. 2017. Abychom předešli opakovanému zasílání žádostí poštou/datovou schránkou z důvodu oprav, zasílejte prosím vyplněné formuláře nejprve elektronicky na adresu vaclava.martinaskova@msk.cz nejpozději do 16. 10. 2017 a vyčkejte prosím na zpětnou vazbu. V případě dotazů k rozvojovému programu kontaktujte prosím garantku zmíněného rozvojového programu Ing. Miroslavu Mayerovou z MŠMT (tel. č. 234 811 578) nebo Ing. Václavu Martináskovou z Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (tel. č. 595 622 468).


6. října 2017
frame-scrollup