Zpráva

Vyhlášení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

28. června 2016

Mateřské a základní školy působící v Moravskoslezském kraji mohou předkládat své projekty do vyhlášené výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Výzva je vyhlášena v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, programu Evropské unie. Spolufinancování školy je stanoveno na 0 % z celkových způsobilých výdajů. Podmínky výzvy jsou upraveny způsobem, aby předkládání projektů bylo jednoduché. V rámci výzvy jsou v šablonách přednastaveny konkrétní aktivity, které školy mohou realizovat. Výzvu lze využít např. na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků, personální posílení škol (asistenti, psychologové, speciální a sociální pedagogové), usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ.

Více informací naleznete na webových stránkách MŠMT – strukturální fondy.

frame-scrollup