Zpráva

Vyhodnocení Motivačního programu Prokopa Diviše v Moravskoslezském kraji

Na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě proběhlo ve středu 6. června 2018 vyhodnocení 2. ročníku Motivačního programu Prokopa Diviše, který pro tento školní rok opět vyhlásila společnost ČEZ Distribuce, a. s., ve spolupráci s Asociací energetických manažerů, z. s., a s organizací Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace. Vyhlášení nejlepších žáků a předání diplomů a finančních darů ČEZ Distribuce, a. s., proběhlo za přítomnosti zástupců krajského úřadu, zástupců ČEZ Distribuce, a. s., a Asociace energetických manažerů.

Oceněno bylo celkem 9 žáků této střední školy, a to za celoročně dosahované studijní výsledky a reprezentaci školy a Moravskoslezského kraje v republikových soutěžích, kde za uplynulý školní rok dosáhli několika celostátních prvenství a celkově vynikajících výsledků. Mladí elektrotechnici jsou tímto oceněním od společnosti ČEZ Distribuce, a. s., každoročně motivováni k dosahování dobrých studijních výsledků, k účasti ve studentských soutěžích a obecně k dalším aktivitám nad rámec běžné školní docházky. Žáci, kteří se do programu zapojí a získají v něm ocenění, pak mají u společnosti ČEZ Distribuce, a. s., také výhodu při hledání pracovního uplatnění.

Do programu se ve školním roce 2017/2018 zapojilo celkem 10 partnerských středních škol z Plzně, Ostrova, Chomutova, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Dobrušky, Olomouce a Ostravy, celostátně se ho zúčastnilo 946 žáků.

Vyhodnocení soutěže v prostorách krajského úřadu probíhá každoročně na základě Sektorové dohody Moravskoslezského kraje pro energetiku, kterou kraj v září roku 2016 uzavřel s partnery, kterými jsou Asociace energetických manažerů, z.s., a příspěvková organizace kraje Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace.


7. června 2018
frame-scrollup