Zpráva

Vyhodnocení Motivačního programu Prokopa Diviše v MSK

Na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě proběhlo v pondělí 27. května 2019 vyhodnocení 3. ročníku Motivačního programu Prokopa Diviše, který pro tento školní rok opět vyhlásila společnost ČEZ Distribuce, a. s., ve spolupráci s Asociací energetických manažerů, z. s., a s organizací Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace. Vyhlášení nejlepších žáků a předání diplomů a finančních darů ČEZ Distribuce, a. s., proběhlo za přítomnosti hejtmana a náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, zástupců ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ, a. s., a Asociace energetických manažerů, z.s.

Oceněno bylo celkem 9 žáků této střední školy, a to za celoročně dosahované studijní výsledky a reprezentaci školy a Moravskoslezského kraje v republikových a mezinárodních soutěžích, kde za uplynulý školní rok dosáhli několika celostátních prvenství a celkově vynikajících výsledků. Mladí elektrotechnici jsou tímto oceněním od společnosti ČEZ Distribuce, a. s., každoročně motivováni k dosahování dobrých studijních výsledků, k účasti ve studentských soutěžích a obecně k dalším aktivitám nad rámec běžné školní docházky.

Do programu se ve školním roce 2018/2019 zapojilo celkem 10 partnerských středních škol z Plzně, Ostrova, Chomutova, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Dobrušky, Olomouce a Ostravy, celostátně se ho zúčastnilo 1 326 žáků.

Vyhodnocení soutěže v prostorách krajského úřadu probíhá každoročně na základě Sektorové dohody Moravskoslezského kraje pro energetiku, kterou kraj v září roku 2016 uzavřel s partnery, kterými jsou Asociace energetických manažerů, z.s., a příspěvková organizace kraje Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace.

Další informace k této akci naleznete v magazínu Studuj u nás - odvysílaném 29. 5. 2019 na TV POLAR.


28. května 2019
frame-scrollup