Zpráva

Výjimečný student Moravskoslezského kraje

29. leden 2019

Šimon Karch, absolvent Gymnázia Komenského v Havířově, byl bezesporu jedním z nejúspěšnějších reprezentantů moravskoslezského školství v posledních letech v oblasti přírodních věd, zvláště pak matematiky a fyziky. Středoškolské studium ukončil v roce 2018 a nyní studuje na Univerzitě v Cambridge. V závěru roku se mu dostalo řady vysokých ocenění, která těší nejen jeho samotného, ale také školu, město Havířov a celý Moravskoslezský kraj. Obdržené ceny jsou ve svém souhrnu zcela mimořádné a svědčí o výjimečném talentu uvedeného žáka. Přehled získaných ocenění:

  1. Tradičně 4. prosince udělovala Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji na zámku Sychrov cenu Praemium Bohemiae 2018. Laureáty se stávají medailisté ze světových středoškolských přírodovědných olympiád. V tomto roce bylo oceněno 19 žáků, jedním z nich byl i Šimon.
  2. Na počátku prosince se stal jedním ze tří držitelů stipendia Georga Placzeka 2018. Stipendium je určeno žákům středních škol České republiky maturujícím v daném roce a přijatým ke studiu na renomované univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě. Stipendium vyhlašuje brněnský spolek Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Placzek Family Foundation (USA) a firmou Delong Instruments a.s.
  3. Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga ocenil 13. prosince v Karolinu úspěšné středoškoláky, kteří reprezentovali v roce 2018 Českou republiku v mezinárodních vědomostních soutěžích. Za získanou bronzovou medaili na 49. Mezinárodní fyzikální olympiádě v Lisabonu byl vyznamenán i Šimon Karch.
  4. Nadační fond Jaroslava Heyrovského, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd České republiky a Národní ústav pro další vzdělávání MŠMT vyhlašují každoročně Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského pro mimořádně nadané žáky jednotlivých oborů. Šimon byl mezi dvanácti laureáty za rok 2018 oceněn jako jediný v oboru fyzika.

Přejeme našemu kraji a školství, aby mělo více tak nadaných a úspěšných žáků a absolventů.

frame-scrollup