Zpráva

Vynikající pedagogové z Moravskoslezského kraje získali medaili ministra školství

Šest vynikajících pedagogů z Moravskoslezského kraje získalo nejvyšší ocenění v oblasti školství - Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Medaile MŠMT se uděluje od roku 1992. Je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaili 1. stupně letos obdrželo 16 laureátů, Medaili 2. stupně 24 laureátů. Mezi oceněnými ve Valdštejnském paláci v Praze bylo také 6 pedagožek a pedagogů z Moravskoslezského kraje.

„Jsem přesvědčen o tom, že učitel je jedno z nejdůležitějších povolání. Měl by žáky vzdělávat, vést a inspirovat, popřípadě pomoci s výchovou tam, kde to některé rodiny potřebují. Jsem rád, že takových pedagogů, kteří tuto svoji práci vykonávají nejen s vysokou profesionalitou, ale i srdcem, je v Moravskoslezském kraji hodně. Jsem na ně hrdý,“ uvedl náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny.

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně - za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost:

Milada Hnitková, Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace.

Významná ostravská pedagožka spojila svůj život s hudbou, vyhledáváním a výchovou talentovaných zpěváků. Její žáci se vždy umísťovali na předních místech hudebních soutěží. Zaslouženým vyvrcholením její pedagogické práce je loňské pěvecké vystoupení jejího žáka za doprovodu Janáčkovy filharmonie a jeho přijetí na JAMU. Paní Hnitková letos slaví významné životní jubileum (80 let) a 60 let působení ve školství.

Ing. Vanda Palowská, Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace.

Celý profesní život zasvětila výchově a vzdělávání, jako ředitelka školy výrazně přispěla k rozvoji odborného školství v Českém Těšíně. Školu zapojuje do mnoha projektů, zajišťuje pro žáky zahraniční stáže, podporuje nadané a nezapomíná ani na péči o slabší žáky. Škola pod jejím vedením získala několikrát titul Ekoškola, včetně titulu mezinárodního.

Mgr. Václav Štencel, Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace.

Jedna z nejvýraznějších osobností středního vzdělávání v Moravskoslezském kraji.  Jako ředitel sportovního gymnázia má zásluhu na vytvoření a propojení systému vzdělávání a péče o sportovně nadanou mládež. Úspěšnost systému se projevuje ve výborných umístěních žáků školy v různých sportovních soutěžích, žáci školy byli také členy sportovních týmů, které získaly titul „Sportovec roku“. Škole pod vedením pana Štencla byl propůjčen čestný název Sportovní gymnázium Emila a Dany Zátopkových.

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost:

PaedDr. Tomáš Bouda, Centrum dalšího vzdělávání, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava.

Bývalý fundovaný vedoucí krajského odboru školství a člen mnoha expertních skupin působil dlouhodobě zároveň jako lektor dalšího vzdělávání pedagogů. V posledních letech coby externí vysokoškolský pedagog uplatňuje svou odbornost a široký rozhled především v oblasti přípravy budoucích učitelů i jejich dalšího vzdělávání.

Mgr. Silvie Häuserová, Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12

Erudovaná pedagožka, která prosazuje inovativní metody a formy práce směřující ke zkvalitnění vzdělávacího procesu dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Empatická, s přirozenou autoritou, vždy ochotná pomoci. Pod jejím vedením škola získává stále větší prestiž mezi odbornou i laickou veřejností města Opavy.

PaedDr. Ivana Pavlíková, Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace.

Ve funkci ředitelky školy výrazně přispěla k jejímu rozvoji jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti modernizace. Zároveň kladla velký důraz na zajištění přátelského klimatu, zapojila školu do mnoha projektů, včetně podpory přírodovědného a technického vzdělávání, zavedla kontinuální logopedickou péči již od mateřské školy.


12. dubna 2018
frame-scrollup