Zpráva

Výroční zprávy

Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy zpracovává každoročně krajský úřad na základě ustanovení školského zákona (§ 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon) . Výroční zpráva popisuje situaci v oblasti vzdělávání a školství v kraji v daném školním roce, zabývá se všemi důležitými oblastmi vzdělávací soustavy (zejména základním, středním a vyšším odborným vzděláváním), otázkami financování školství a provozu škol, a řadou dalších oblastí.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2010/2011

Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní roky 2000/2001 až 2009/2010

frame-scrollup