Zpráva

Workshop a vystoupení zvládli žáci na výbornou

6. ledna 2020

V závěru roku 2019 proběhlo v organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek–Místek, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, několik zajímavých akcí. Za zmínku stojí především workshop Kaligrafie, který byl uspořádán v rámci korejských dnů pod vedením lektorky pro děti z mateřské školy, základní školy a také pro žáky Praktické školy dvouleté. Děti a žáci se dozvěděli co je to kaligrafie, co se k ní používá a jak se stát kaligrafem. V druhém bloku se žáci učili psát korejskými kaligrafickými znaky, mohli si vyzkoušet napsat své jméno nebo krátkou frázi a malovat speciálním kaligrafickým štětcem. Workshop byl doplněn pohádkou, která se týkala Koreji, na závěr žáci ochutnali korejský čaj.

Další akcí této organizace bylo uspořádání předvánočního vystoupení žáků a zároveň navození vánoční nálady klientům - seniorům v zařízení Gaudium Frýdek–Místek s.r.o. Zpívalo se, přednášelo, i kapky slziček se zableskly v očích klientů, když žáci předali svým zpěvem koled, přednesem vánočního příběhu a básniček kousek vánoční nálady a energie na krásné prožití vánočních svátků a popřáli jim pevné zdraví a všechno dobré v novém roce 2020.

frame-scrollup