Zpráva

YES, I DO! Moravskoslezský kraj pokračuje v podpoře jazykového vzdělávání

Jedním z hlavních pilířů středoškolského vzdělávání v Moravskoslezském kraji je důraz na cizí jazyky. Kraj proto nad rámec svých zákonných povinností podporuje projekty určené pro žáky i pedagogy. Na odborných školách má kvalitu výuky angličtiny zvýšit projekt YES, I DO.

Program YES, I DO se v minulém školním roce osvědčil. V Moravskoslezském kraji se do něj zapojilo 5 odborných středních škol, ve školním roce 2019/2020 se programu zúčastní 8 škol. „Program akcentuje jazykovou průpravu zapojených pedagogů, ať už jsou to angličtináři nebo učitelé odborných předmětů. Pedagogové se seznámí s metodou CLIL, která je založená na výuce odborného předmětu v cizím jazyce. Tento způsob výuky může být pro středoškoláky mnohem přitažlivější, než klasické hodiny. Kvalitní výuka angličtiny má velký přínos pro jejich budoucí praxi, znalost cizí řeči totiž absolventům zvyšuje uplatnitelnost na trhu práce,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro školství Stanislav Folwarczny a dodal, že v minulém školním roce kraj na program vyčlenil 1,6 milionu korun. Pro školní rok 2019/2020 se náklady předpokládají ve výši 2,8 milionu korun.

Organizací a zajištěním programu YES, I DO je pověřeno Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín.

V minulém školním roce se do programu YES, I DO zapojila například Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola ve Frýdku-Místku. „Začali jsme klást velký důraz na spojení cizího jazyka a odbornosti. Naši žáci mají možnost uplatnit cizí jazyk v rámci třítýdenních odborných praxí v zahraničních firmách, které pořádáme jako součást projektů Erasmus+, každoročně realizujeme výměnné pobyty s partnerskými školami v Německu a Holandsku. Kompetenci komunikovat v cizím jazyce i na odborná témata rozvíjíme i u našich učitelů. Učitelé angličtiny již vědí, o čem je odbornost, které se mladí strojaři učí, učitelé technických předmětů se zdokonalují ve své angličtině a ztrácejí ostych před svými žáky, kteří se o projektu vyjadřují s velkou spokojeností,“ řekl ředitel frýdeckomístecké průmyslovky Martin Tobiáš a dodal, že se škola do programu zapojí i v následujícím školním roce.

„Projekt YES, I DO umožňuje učitelům odborných předmětů zdokonalit se v anglickém jazyce a rozšířit si anglickou odbornou terminologii, kterou pak mohou využít i v běžných hodinách. U žáků díky této výuce dochází k propojení odborných a jazykových znalostí, což je baví a uvědomují si potřebnost a důležitost těchto vědomostí. Výborná je společná výuka učitele anglického jazyka a učitele odborných předmětů, kteří se ve výuce doplňují a díky zařazení výukových aktivit mají hodiny dynamiku, která je pro žáky zajímavá,“ poznamenala pedagožka strojírenských předmětů Pavla Jindrová.

Naučil jsem se strojírenské technologie v angličtině

Program hodnotí kladně i středoškoláci. „Naučil jsem se široký okruh strojírenské technologie v angličtině, přesněji provoz a výrobu. Objevila se zde témata jako například: obrábění, svařování a další, a to v příjemné atmosféře spolužáků a hlavě díky učitelům, kteří odvedli skvělou práci. Takže mohu s přehledem doporučit kurz všem strojařům,“ řekl žák 3. ročníku oboru strojírenství František Anděl.

Moravskoslezský kraj jazykové vzdělávání podporuje i dalšími projekty. Přispívá na zahraniční jazykové pobyty a kurzy studentů a učitelů, financuje výuku cizích jazyků rodilými mluvčími, podporuje například také projekt na zkvalitnění výuky angličtiny ve zdravotnických školách.

Ve školním roce 2019/2020 se do programu YES, I DO zapojí 8 středních škol zřizovaných krajem:

  1. Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek
  2. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice
  3. Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice
  4. Střední škola průmyslová, Krnov
  5. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál
  6. Střední průmyslová škola, Karviná
  7. Albrechtova střední škola, Český Těšín
  8. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava

23. července 2019
frame-scrollup