Zpráva

Žáci Střední školy hotelnictví a služeb z Opavy uspěli v inovační soutěži

15. listopadu

Innovation Camp je unikátní soutěž, která vychází z evropského konceptu Junior Achievement. Studenti z různých středních škol si vyzkoušejí práci v týmu, načerpají motivaci a podílejí se na řešení aktuálních problémů v oblasti inovací, technologií a vzdělávání.

4. ročník soutěže Innovation Camp se konal 23. 10. 2019 v Brně za účasti 5 žáků Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy, Opava, p. o.

Celkem se mezinárodní soutěže zúčastnilo 96 studentů z České republiky a Slovenska. Žáci byli rozděleni do šestičlenných smíšených týmů a jejich úkolem bylo vyřešit výzvu zadanou společností Citi. Zadáním bylo vymyslet podnikatelský plán se zaměřením na inovativní produkt, který bude trvale udržitelný a šetrný k přírodě. Studenti měli 3 hodiny na vypracování zadání a následně pak prezentovali před ostatními soutěžícími a odbornou porotou.

V letošní velké konkurenci a vyrovnanosti zúčastněných týmů se nakonec podařilo týmům, ve kterých byli zastoupeni žáci jmenované školy, získat 1. a 3. místo.

Nejvíce bodů, a tedy i 1. místo, získal tým s Terezou Premusovou s názvem „Heatcup“, který představil termosenzitivní kelímek na nápoje. Tým se zaměřil nejen na aktuální poptávku, ale ve svém produktu zohlednil i ekologii, udržitelnost a design.

Na 3. místě se umístil tým, jehož členem byl Tomáš Gural. Uspěli s nápadem na vytvoření mobilní aplikace, která při naskenování vyhodnotí, co a kde máme recyklovat.

frame-scrollup