Zpráva

Žák Střední školy technických oborů, Havířov se stal Euro-učněm

17. února 2020

Žák 3. ročníku oboru Autotronik Tomáš Svátek se nově zařadil do evropské sítě EuroApprentices (Euro-učni). Tato aktivita vznikla v roce 2017 a sdružuje vybrané žáky několika evropských zemí (Německo, Česká republika, Rakousko, Dánsko, Finsko, Itálie), kteří se zúčastnili pracovní stáže s programem Erasmus+. Jejím cílem je informovat o příležitostech Erasmus+ v odborném vzdělávání a přípravě a vyzdvihnout důležitost a přínos účasti na této mezinárodní mobilitě.

Co Euro-učně čeká?

Bude reprezentovat svou školu, Moravskoslezský kraj i celé Česko na společných setkáních, na nichž představí svou stáž i školu a podělí se o své zkušenosti a zážitky s lidmi z celé Evropy. První národní setkání se bude konat v březnu 2020 v Praze. Poté ho čekají setkání mezinárodní (Finsko, Rakousko). Cílem všech setkání je kromě sdílení zkušeností také další sebevzdělávání všech Euro-učňů formou účasti na workshopech a jiných prezentačních a IT aktivitách.

Věříme, že získané informace a zkušenosti ze stáže pomohou našemu Euro-učni předávat své poznatky a zážitky vybraným cílovým skupinám a rovněž uspořádat vlastní prezentační akce.

O všech aktivitách EuroApprentices se můžete více dozvědět ze stránek www.naerasmusplus.cz

frame-scrollup