Zpráva

Zákon upravující pravidla přijímání ke vzdělávání ve střední škole a ukončování středního vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo metodiku k zákonu č. 135/2020 Sb. (formát pdf, velikost 987 kB), o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

Dále upozorňujeme, že ministerstvo v současné době připravuje prováděcí právní předpis k výše uvedenému zákonu, kde by měl být mj. institut nového rozhodnutí více rozpracován a vysvětlen.

Současně uvádíme hypertextové odkazy, kde naleznete informace ve vztahu k přijímacímu řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce a nejčastější dotazy k aktualním opatřením ke koronaviru a doplňujeme, že webové stránky MŠMT jsou pravidelně aktualizovány.


web: https://cermat.cz/aktuality/aktualita/252-zakon-upravujici-pravidla-prijimani-ke-vzdelavani-ve-stredni-skole-a-ukoncovani-stredniho-vzdelavani-byl-vyhlasen-ve-sbirce-zakonu
31. března 2020
frame-scrollup