Zpráva

Zdravotnická škola v Ostravě vysílá své studenty na odbornou praxi do zahraničí

Žáci a studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě mají možnost absolvovat svou povinnou odbornou praxi na zahraničních pracovištích, a to v anglickém Plymouth, irském Dublinu, španělské Granadě nebo na Slovensku v Humenném. Od roku 2014, kdy škola zahraniční odborné stáže připravuje, vycestovalo již více než 120 žáků a studentů za svou první zahraniční pracovní zkušeností do některé ze zemí EU.

Stáže jsou realizovány a plně hrazeny z mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě aj.

Hlavním cílem projektu SZŠ a VOŠZ Ostrava je posílit mezinárodní rozměr vzdělávání a odborné přípravy, tzn. rozšířit a inovovat odborné vzdělávání prostřednictvím zahraniční zkušenosti. Nabídnout žákům a studentům možnost ověřit si znalost a schopnost komunikace v cizím jazyce, rozšířit si slovní zásobu v oblasti zdravotnické angličtiny či španělštiny. Účastníci stáží poznají "na vlastní kůži" kulturní a mentální odlišnosti obyvatel cizí země, práci v mezinárodním kolektivu a další nenahraditelné zkušenosti.

Stážisté na zahraničních pracovištích pečují především o geriatrické pacienty, klienty s určitým druhem a stupněm demence, nebo o dětské klienty s různým druhem a stupněm tělesného či mentálního postižení. Výsledky učení jsou definovány v souladu se systémem ECVET (Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu). Všichni účastníci projektu obdrží po úspěšném ukončení stáže Europass Mobility (certifikát o absolvované zahraniční stáži v některé ze zemí EU).

SZŠ a VOŠZ Ostrava připravuje řadu zajímavých stáží na zahraničních pracovištích i pro období 2019-2021. Nabídka zemí se rozšíří i o další zajímavé destinace, a to o Portugalsko nebo Maltu.


23. května 2019
frame-scrollup