Zpráva

ZŠ Šenov byla oceněna v Cambridge!

Cambridge English Assessment vyhlásil v tomto školním roce soutěž pro přípravná centra v České republice, Nizozemí, Rumunsku, Polsku a Francii. Soutěžilo se ve 3 kategoriích: nejlepší "nováček" mezi přípravnými centry, největší uživatel učebních materiálů z nakladatelství Cambridge a přípravné centrum, kde se konání zkoušek stalo tradicí.

ZŠ Šenov byla mezi všemi českými kandidáty vybrána jako nejlepší a oceněna jako "The Best New Preparation Centre" v České republice.

Zde je kompletní seznam vítězů za ČR v jednotlivých kategoriích:

  • Best new preparation centre: Základní škola Šenov, Ostrava region, Mgr. Karla Polášková
  • Best step-by-step approach: Německé zemské gymnasium, Brno, Mgr. Tomáš Zimek
  • Best CEP user: LEAP CZ, Prague, Mgr. Deanna Barešová

Spolu s účastníky z dalších států byla v termínu 16.-17. 3. 2018 do Cambridge za ZŠ Šenov pozvána Mgr. Karla Polášková. Pro všechny účastníky byl přichystán tříhodinový seminář, návštěva Cambridge University Press, prohlídka univerzitních kolejí a galavečer, kde byli všichni oceněni za mimořádný výkon. Všem účastníkům byla předána plaketa, která bude umístěna ve škole. Na závěr proběhla společná večeře všech laureátů a ředitelů Cambridge Assessment English v Downing College.

Ve školním roce 2016/2017 se základní škola Šenov stala přípravným centrem pro mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge Exams v anglickém jazyce. Tyto přípravné kurzy jsou na škole velmi populární, navštěvovalo je téměř 100 žáků. Zkoušky YLE Cambridge, předstupeň zkoušek KET, PET, atd., jsou velmi dobrým základem pro další studium angličtiny. Děti jsou podporovány, aby aktivně komunikovaly. Letos  v těchto přípravných kurzech škola pokračuje a vyučuje dalších 50 dětí, které budou zkoušku YLE (Young Learners English) skládat za rok.


9. dubna 2018
frame-scrollup