Zpráva

Aktuální krajské strategické dokumenty

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém jednání dne 25. 9. 2015 schválilo usnesením č. 16/1603 dokument Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 (dále jen „Aktualizace Střednědobého plánu 2015 – 2020“) a dvě nové přílohy s názvem Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 (příloha č. 6) a Struktura obecních komunitních plánů sociálních služeb doporučená Moravskoslezským krajem (příloha č. 7), které jsou nedílnou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 (dále jen Střednědobý plán 2015 – 2020“).

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 17. 12. 2015 aktualizovalo Krajskou síť sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 schválenou dne 25. 9. 2015.

Rada Moravskoslezského kraje následně na své schůzi dne 17. 12. 2015 definovala na základě zmocnění zastupitelstvem kraje Krajskou síť sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 v dalších parametrech – forma služby, cílová skupina služby, kapacita služby na lůžka a přepočtené úvazky, místo poskytování služby, územní působnost služby a status zařazení do sítě.

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 25. 2. 2016 schválilo dodatek č. 1 ke Krajské síti sociálních služeb ze dne 1. 1. 2016, kterým rozhodlo o vstupu nových služeb do Krajské sítě sociálních služeb k 25. 2. 2016 a k 1. 3. 2016.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 21. 4. 2016 schválilo usnesením č. 19/1960 dokument Aktualizace č. 2 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020, který doplňuje dokument Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 schválený usnesením č. 16/1603 zastupitelstva kraje ze dne 25. 9. 2015, a novou přílohu s názvem Metodika pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (příloha č. 8), které jsou nedílnou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020. Rada kraje na své schůzi dne 28. 2. 2017 schválila usnesením č. 8/630 Prováděcí dokument k Metodice pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Související dokumenty

frame-scrollup