Zpráva

Archiv aktualizací Krajské sítě sociálních služeb

Aktualizace č. 40 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje na své schůzi dne 18. 5. 2020 schválila usnesením č. 88/7777 Aktualizaci č. 40 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci níž dochází ke změnám v kapacitách v krajské síti a rozšíření kapacit do krajské optimální sítě. Změny budou v krajské síti promítnuty na základě požadavků poskytovatelů sociálních služeb k 1. 6. 2020, 1. 7. 2020, 15. 7. 2020 a k 1. 9. 2020.

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 4. 6. 2020 schválilo usnesením č. 16/1994 Dodatek č. 13 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, kterým rozhodlo o vstupu nových sociálních služeb do krajské sítě k 1. 7. 2020.

 

Aktualizace č. 39 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje na své schůzi dne 23. 3. 2020 schválila usnesením č. 84/7461 Aktualizaci č. 39 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci níž dochází k rozšíření kapacity do krajské optimální sítě, snížení kapacit u některých pobytových služeb z důvodu realizace investičních záměrů a navýšení kapacity pečovatelské služby pro účely zajištění pomoci rodině s trojčaty.

Aktualizace č. 38 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje na své schůzi dne 16. 12. 2019 schválila usnesením č. 77/7032 Aktualizaci č. 38 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci níž dochází k rozšíření kapacit do krajské optimální sítě v souvislosti s realizací projektů financovaných z evropských prostředků.

Aktualizace č. 37 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje na své schůzi dne 25. 11. 2019 schválila usnesením č. 75/6874 Aktualizaci č. 37 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci níž dochází k rozšíření kapacit nebo vstupu nového subjektu do krajské optimální sítě a úpravám parametrů u služeb zařazených do krajské základní sítě. Dle žádostí poskytovatelů budou změny realizovány k 1.12.2019, 1.1.2020, 1.6.2020 a k 1.10.2020.

Aktualizace č. 36 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje na své schůzi dne 24.9. 2019 schválila usnesením č. 70/6430 Aktualizaci č. 36 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci níž dochází k rozšíření kapacity do krajské optimální sítě u služby sociální rehabilitace v souvislosti s podporou reformy psychiatrické péče.

Rada kraje na své schůzi dne 27.11. 2018 schválila usnesením č. 51/4668 Aktualizaci č. 28 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci níž dochází k 1. 11. 2019 k úpravě kapacity u sociální služby terénní programy, z důvodu ukončení kapacity v krajské optimální síti.

Aktualizace č. 35 Krajské sítě sociálních služeb

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 12.9. 2019 schválilo usnesením č. 13/1637 Dodatek č. 11 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, kterým rozhodlo o výstupu sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb k 31. 12. 2019.

Rada kraje na své schůzi dne 27.8. 2019 schválila usnesením č. 68/6284 Aktualizaci č. 35 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci níž rozhodla o vstupu a rozšíření služeb - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy, do krajské optimální sítě. Z důvodu rekonstrukce dochází k dočasnému snížení kapacity u jedné ze služeb v krajské základní síti – domovy se zvláštním režimem.

Aktualizace č. 34 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje na své schůzi dne 16.7.2019 schválila usnesením č. 66/6002 Aktualizaci č. 34 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci níž dochází k prodloužení doby setrvání kapacity v krajské optimální síti a navýšení kapacity pečovatelské služby z důvodu zajištění péče pro osobu, která se účastnila odboje dle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

Aktualizace č. 33 Krajské sítě sociálních služeb

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 13. 6. 2019 schválilo usnesením č. 12/1510 Dodatek č. 10 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, kterým rozhodlo o vstupu nových sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb k 1. 7. 2019.

Rada kraje na své schůzi dne 25.6.2019 schválila usnesením č. 65/5926 Aktualizaci č. 33 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci níž dochází k definování parametrů u 3 služeb nově vstupujících do Krajské základní sítě sociálních služeb.

Aktualizace č. 32 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje na své schůzi dne 28.5. 2019 schválila usnesením č. 63/5759 Aktualizaci č. 32 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci níž dochází k rozvoji kapacit sociálních služeb zařazených v krajské základní síti a k aktualizaci parametrů v krajské síti optimální.

Aktualizace č. 31 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje na své schůzi dne 30. 4. 2019 schválila usnesením č. 61/5510 Aktualizaci č. 31 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci níž dochází k navýšení kapacity sociálně terapeutické dílny a rozšíření územní působnosti a místa jejího poskytování do města Kopřivnice, a to v souvislosti s transformací pobytových sociálních služeb probíhající v Moravskoslezském kraji.

Aktualizace č. 30 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje na své schůzi dne 26. 2. 2019 schválila usnesením č. 57/5185 Aktualizaci č. 30 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci níž dochází k rozšíření služby sociální rehabilitace do krajské optimální sítě v souvislosti s probíhající reformou psychiatrické péče.

Aktualizace č. 29 Krajské sítě sociálních služeb

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 13. 12. 2018 schválilo usnesením č. 10/1164 Dodatek č. 9 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, kterým, mimo jiné, rozhodlo o vstupu nových sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb k 1. 1. 2019.

Rada kraje na své schůzi dne 13. 12. 2018 schválila usnesením č. 53/4797 Aktualizaci č. 29 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci níž dochází k definování parametrů u 14 služeb nově vstupujících do Krajské základní sítě sociálních služeb, o čemž rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1164 . Rovněž bude rozšířena kapacita u pečovatelské služby poskytované Městem Nový Jičín, a to z důvodu zajištění péče rodině s trojčaty.

Aktualizace č. 28 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje na své schůzi dne 27.11. 2018 schválila usnesením č. 51/4668 Aktualizaci č. 28 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci níž dochází ke změnám kapacit v podobě přepočtených úvazků pracovníků přímé péče nebo v počtu lůžek, u některých sociálních služeb rovněž k rozšíření územní působnosti nebo změně formy poskytování služby. Rovněž dochází ke změnám v krajské optimální síti sociálních služeb. Uvedená Aktualizace obsahuje změny s účinností k 1. 12.2018, 1. 1. 2019 a 1. 11. 2019, a to dle žádostí poskytovatelů sociálních služeb.

Aktualizace č. 27 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje na své schůzi dne 25. 9. 2018 schválila Aktualizaci č. 27 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci níž dochází u jednoho z poskytovatelů sociálních služeb k rozšíření kapacity přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči do optimální sítě.

Aktualizace č. 26 Krajské sítě sociálních služeb

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 14. 6. 2018 schválilo usnesením č. 8/931 Dodatek č. 8 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, kterým rozhodlo o vstupu sociálních služeb do krajské sítě a rovněž o výstupu služeb z krajské sítě.

Rada kraje na své schůzi dne 26. 6. 2018 schválila usnesením č. 41/3704 Aktualizaci č. 26 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci které schválila snížení kapacit u služeb poskytovaných organizací Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o., v nichž probíhá proces transformace, a dále definovala parametry u nových služeb, o jejichž vstupu rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 14. 6. 2018.

 

Aktualizace č. 25 Krajské sítě sociálních služeb k 1.6., 1.7. a 1.9. 2018

Rada kraje na své schůzi dne 29. 5. 2018 schválila usnesením č. 39/3541 Aktualizaci č. 25 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci níž dochází ke změnám kapacit přepočtených úvazků pracovníků přímé péče nebo v počtu lůžek. Rovněž v souvislosti s rozšířením služby do krajské optimální sítě sociálních služeb dochází ke změně v územní působnosti a místě poskytování. Uvedená Aktualizace obsahuje změny s účinností k 1. 6., 1. 7. a 1. 9. 2018, a to dle žádostí poskytovatelů sociálních služeb.

Aktualizace č. 24 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje, na základě pověření zastupitelstva kraje, na své schůzi dne 27.2.2018  schválila usnesením č. 32/2930 Aktualizaci č. 24 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci které schválila navýšení kapacity u služby poskytující pečovatelskou službu rodině s vícerčaty a dále rozhodla o aktualizaci u služeb zařazených do krajské základní sítě, konkrétně došlo k úpravě kapacity a místa poskytování.

Aktualizace č. 23 Krajské sítě sociálních služeb

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 14. 12. 2017 schválilo usnesením č. 6/629 Dodatek č. 7 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, kterým rozhodlo o vstupu sociálních služeb do krajské sítě.

Rada kraje, na základě pověření zastupitelstva kraje, na své schůzi dne 14. 12. 2017 schválila usnesením č. 28/2519 Aktualizaci č. 23 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci které schválila rozšíření kapacit a vstup nové služby do Krajské optimální sítě. Rovněž rozhodla o změně kapacity u jedné ze služeb zařazené do Krajské základní sítě a definovala parametry u nových služeb, o jejichž vstupu rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/629.

Aktualizace č. 22 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje, na základě pověření zastupitelstvem kraje, na své schůzi dne 21.11. 2017 schválila usnesením č. 25/2312 Aktualizaci č. 22 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci které schválila vstup služeb do Krajské optimální sítě a aktualizovala u služeb zařazených do Krajské základní sítě definované parametry, kdy došlo k úpravě zejména kapacit, formy, územní působnosti.

Aktualizace č. 21 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje, na základě pověření zastupitelstvem kraje, na své schůzi dne 26. 9. 2017 schválila usnesením č. 21/1927 Aktualizaci č. 21 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci které, v souladu s Prováděcím dokumentem pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, došlo ke změně grafické podoby sítě a úpravě parametrů - místo poskytování, územní působnost, forma poskytování a cílová skupina.

Aktualizace č. 20 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje, na základě pověření zastupitelstvem kraje, na své schůzi dne 29. 8. 2017 schválila usnesením č. 19/1761 Aktualizaci č. 20 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci které, na základě žádostí podaných před účinností Prováděcího dokumentu pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji,  aktualizovala u služeb zařazených definované parametry, kdy šlo o úpravu kapacit, místa poskytování služby a územní působnosti.

Aktualizace č. 19 Krajské sítě sociálních služeb

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 15. 6. 2017 schválilo usnesením č. 4/377 Dodatek č. 6 ke Krajské síti sociálních služeb ze dne 1. 1. 2016, kterým rozhodlo o vstupu sociálních služeb do Krajské sítě.

Rada kraje, na základě pověření zastupitelstvem kraje, na své schůzi dne 27. 6. 2017 schválila usnesením č. 16/1409 Aktualizaci č. 19 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci které schválila vstup služeb do Krajské optimální sítě, definovala parametry služeb, jejichž vstup schválilo zastupitelstvo kraje dne 15. 6. 2017 na svém zasedání a aktualizovala u služeb zařazených definované parametry, kdy šlo o úpravu kapacit a územní působnosti předmětných služeb.

Aktualizace č. 17 a č. 18 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje, na základě pověření zastupitelstvem kraje, na své schůzi dne 18. 5. 2017 a 30. 5. 2017 schválila, s účinností k 1. 6. 2017, Aktualizaci č. 17 a č. 18 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci které schválila vstup služeb do Krajské optimální sítě a aktualizovala u služeb zařazených definované parametry, kdy šlo o úpravu kapacit předmětných služeb.

Aktualizace č. 16 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje, na základě pověření zastupitelstvem kraje, na své schůzi dne 25. 4. 2017 schválila, s účinností k 1. 5. 2017, Aktualizaci č. 16 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci které aktualizovala u služeb zařazených definované parametry, kdy šlo o úpravu kapacity, cílových skupin a místa poskytování služby.

Aktualizace č. 15 Krajské sítě sociálních služeb

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 16. 3. 2017 schválilo Dodatek č. 5 ke Krajské síti sociálních služeb ze dne 1. 1. 2016, kterým rozhodlo o výstupu sociálních služeb z Krajské sítě.

Rada kraje na základě pověření zastupitelstvem kraje, na své schůzi dne 28. 3. 2017 aktualizovala, na základě žádostí poskytovatelů sociálních služeb, Krajskou síť sociálních služeb v definovaných parametrech, kdy šlo o úpravy kapacit, cílových skupin, územní působnosti a místa poskytování.

Aktualizace č. 14 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje, na základě pověření zastupitelstvem kraje, na své schůzi dne 28. 2. 2017 schválila, s účinností k 1. 3. 2017,  Aktualizaci č. 14 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci které aktualizovala u služeb zařazených definované parametry, kdy šlo především o úpravy kapacit, cílových skupin, územní působnosti a míst poskytování služby.

Rada kraje dále na své schůzi schválila, na základě žádosti ze strany poskytovatele, vstup sociálních služeb do Krajské optimální sítě v parametrech dle platného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020.

Aktualizace č. 13 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje, na základě pověření zastupitelstvem kraje, na své schůzi dne 24. 1. 2017 schválila Aktualizaci č. 13 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci které aktualizovala u služeb zařazených definované parametry, kdy šlo především o úpravy kapacit, cílových skupin, forem poskytování, územní působnosti a míst poskytování služby.

Aktualizace č. 12 Krajské sítě sociálních služeb

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 22. 12. 2016 schválilo Dodatek č. 4 ke Krajské síti sociálních služeb ze dne 1. 1. 2016, kterým rozhodlo o vstupu nových sociálních služeb do Krajské sítě k 1. 1. 2017, a dále o výstupu sociálních služeb k 31. 12. 2016. O vstupu nových služeb do Krajské sítě, ke dni 1. 1. 2017, a zároveň také o výstupu služeb ke dni 31. 12. 2016 rozhodlo zastupitelstvo kraje taktéž při svém zasedání dne 22. 9. 2016, kde schválilo Dodatek č. 3 ke Krajské síti sociálních služeb ze dne 1. 1. 2016.

Rada kraje na základě pověření zastupitelstvem kraje, na své schůzi dne 22. 12. 2016 aktualizovala Krajskou síť sociálních služeb v definovaných parametrech. Jednak byly definovány parametry u sociálních služeb, které nově vstoupily do Krajské základní sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2017, o čemž rozhodlo zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 22. 9. 2016 a 22. 12. 2016, a jednak byly provedeny změny parametrů na základě žádostí poskytovatelů sociálních služeb, kdy šlo o úpravy kapacit, cílových skupin, územní působnosti, formy a místa poskytování.

Rada kraje dále na své schůzi schválila, na základě žádosti ze strany poskytovatele, vstup sociálních služeb do Krajské optimální sítě v parametrech dle platného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020.

Aktualizace č. 11 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje, na základě pověření zastupitelstvem kraje, na své schůzi dne 6. 12. 2016 schválila Aktualizaci č. 11 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci které schválila jednak vstup nových sociálních služeb do Krajské optimální sítě a dále u služeb zařazených aktualizovala definované parametry, kdy šlo především o úpravy kapacit, cílových skupin, forem poskytování, územní působnosti a míst poskytování služby.

Aktualizace č. 10 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje, na základě pověření zastupitelstvem kraje, na své schůzi dne 18. 10. 2016 schválila Aktualizaci č. 10 Krajské sítě sociálních služeb, v rámci které schválila jednak vstup nových sociálních služeb do Krajské optimální sítě a dále u služeb zařazených aktualizovala definované parametry, kdy šlo především o úpravy kapacit, cílových skupin, forem poskytování, územní působnosti a míst poskytování služby.

Aktualizace č. 9 Krajské sítě sociálních služeb

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 22. 9. 2016 schválilo Dodatek č. 3 ke Krajské síti sociálních služeb ze dne 1. 1. 2016, kterým rozhodlo o vstupu nových sociálních služeb do Krajské sítě k 22. 9. a k 1. 1. 2017, a dále o výstupu sociálních služeb k 31. 12. 2016.

Rada kraje na základě pověření zastupitelstvem kraje, na své schůzi dne 22. 9. 2016 aktualizovala Krajskou síť sociálních služeb v definovaných parametrech. Jednak byly definovány parametry u sociálních služeb, které nově vstoupily do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 22. 9. 2016, a jednak byly provedeny změny parametrů na základě žádostí poskytovatelů sociálních služeb, kdy šlo o formální úpravy a dále o úpravy kapacit, cílových skupin, územní působnosti, formy a místa poskytování.

Rada kraje dále na své schůzi schválila, na základě žádosti ze strany poskytovatele, vstup sociální služby do Krajské optimální sítě v parametrech dle platného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020.

Aktualizace č. 8 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje na své schůzi dne 6. 9. 2016, na základě pověření zastupitelstvem kraje, aktualizovala ke dni 6. 9. 2016 Krajskou síť sociálních služeb v definovaných parametrech, kdy šlo o formální úpravy a dále úpravy kapacit, cílových skupin, územní působnosti a místa poskytování služby.

Aktualizace č. 7 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje na své schůzi dne 9. 8. 2016, na základě pověření zastupitelstvem kraje, aktualizovala ke dni 9. 8. 2016 Krajskou síť sociálních služeb v definovaných parametrech. Na základě žádostí ze strany poskytovatelů sociálních služeb byly provedeny změny parametrů. Šlo o úpravy kapacit, cílových skupin, územní působnosti a místa poskytování služby. Rada kraje následně na základě zmocnění zastupitelstvem kraje pověřila poskytováním služby obecného hospodářského zájmu ty služby, které vstoupili do Krajské optimální sítě.

Aktualizace č. 6 Krajské sítě sociálních služeb

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 23. 6. 2016 schválilo Dodatek č. 2 ke Krajské síti sociálních služeb ze dne 1. 1. 2016, kterým rozhodlo o vstupu nových sociálních služeb do Krajské sítě k 23. 6. a 1. 9. 2016 a o výstupu sociální služby k 23. 6. 2016.

Rada kraje na základě pověření zastupitelstvem kraje na své schůzi dne 23. 6. 2016 aktualizovala Krajskou síť sociálních služeb v definovaných parametrech. Jednak byly definovány parametry u sociálních služeb, které nově vstoupily do Krajské sítě sociálních služeb, a jednak byly provedeny změny parametrů na základě žádosti poskytovatelů sociálních služeb, kdy šlo o úpravy kapacit, cílových skupin a změn územní působnosti a místa poskytování.

Rada kraje dále na své schůzi schválila, na základě žádosti ze strany poskytovatele, vstup sociální služby do Krajské optimální sítě v parametrech dle platného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020.

Aktualizace č. 5 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje na své schůzi dne 7. 6. 2016, na základě pověření zastupitelstvem kraje, aktualizovala ke dni 7. 6. 2016 Krajskou síť sociálních služeb v definovaných parametrech. Na základě žádostí ze strany poskytovatelů sociálních služeb byly provedeny změny parametrů. Šlo o úpravy kapacit, cílových skupin, územní působnosti a místa poskytování služby.

Aktualizace č. 4 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje na své schůzi dne 5. 4. 2016 na základě pověření zastupitelstvem kraje aktualizovala ke dni 5. 4. 2016 Krajskou síť sociálních služeb v definovaných parametrech.
Na základě žádosti ze strany poskytovatele sociálních služeb byla provedena změna parametrů, kdy šlo o úpravu kapacity a cílové skupiny.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 21. 4. 2016 schválilo usnesením č. 19/1960 dokument Aktualizace č. 2 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta
2015 – 2020
, který nahrazuje dokument Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 schválený usnesením č. 16/1603 zastupitelstva kraje ze dne 25. 9. 2015, a novou přílohu s názvem Metodika pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (příloha č. 8), které jsou nedílnou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020.

V rámci Aktualizace č. 2 došlo k rozdělení Krajské sítě sociálních služeb na Krajskou základní síť a Krajskou optimální síť. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje zmocnilo radu kraje
k určení a průběžnému definování Krajské optimální sítě sociálních služeb v parametrech
dle platného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020 a k udělování Pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Krajské optimální sítě.

Metodika pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji obsahuje základní popis hlavních oblastí procesního postupu pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb při aktualizaci parametrů sítě. Metodika bude dále v následujícím období rozpracována a bude popisovat postup při zajištění formálních náležitostí a časových lhůt pro zabezpečení aktuální a flexibilní krajské sítě sociálních služeb.

Aktualizace č. 3 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje na své schůzi dne 8. 3. 2016 na základě pověření zastupitelstvem kraje aktualizovala ke dni 8. 3. 2016 Krajskou síť sociálních služeb v definovaných parametrech.
Na základě žádostí ze strany poskytovatelů sociálních služeb byly provedeny změny parametrů, kdy šlo o úpravy kapacit, cílových skupin a místa poskytování služby.

Aktualizace č. 2 Krajské sítě sociálních služeb

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 25. 2. 2016 schválilo dodatek č. 1 ke Krajské síti sociálních služeb ze dne 1. 1. 2016, kterým rozhodlo o vstupu nových služeb do Krajské sítě sociálních služeb k 25. 2. 2016 a k 1. 3. 2016.

Rada kraje následně na základě pověření zastupitelstvem kraje na své schůzi dne 25. 2. 2016 aktualizovala Krajskou síť sociálních služeb v definovaných parametrech. Jednak byly definovány parametry u sociálních služeb, které nově vstoupili do Krajské sítě sociálních služeb, a jednak byly provedeny změny parametrů na základě žádosti poskytovatelů sociálních služeb, kdy šlo o úpravy kapacit a cílových skupin.

Aktualizace č. 1 Krajské sítě sociálních služeb

Rada kraje na své schůzi dne 9. 2. 2016 na základě pověření zastupitelstvem kraje aktualizovala ke dni 9. 2. 2016 Krajskou síť sociálních služeb v definovaných parametrech. Důvodem aktualizace byly žádosti o změnu parametrů ze strany poskytovatelů sociálních služeb. Požadované a zohledněné změny se týkají především úpravy kapacit a územní působnosti.

frame-scrollup