Zpráva

Armáda spásy otevřela ordinaci pro chudé

Od začátku roku zde bylo ošetřeno 70 pacientů.

Vznik této speciální aktivity, navazující na systém sociálních služeb, podpořil Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Statutární Město Ostrava.

K otevření ordinace uvádí náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, pan Jiří Navrátil: "Z terénu jsme se často potýkali se situací, kdy se na kraj obraceli poskytovatelé sociálních služeb nebo sociální pracovníci s problémem zajistit zdravotní péči lidem žijícím bez domova pro jejich mnohdy specifické potřeby i projevy chování. Z tohoto důvodu Moravskoslezský kraj nejen velmi vítá, ale i aktivně podpořil vznik takto specializované ambulance. Věřím, že tento počin Armády spásy významně přispěje ke zlepšení situace osob bez domova."

Lékařka ordinace MUDr. Andrea Pekárková má bohaté zkušenosti v péči o bezdomovce. Odhaduje, že během prvního roku ordinace bude zaregistrováno nejméně 500 různých pacientů. Cílem je mít zdravotnická zařízení, díky kterým budeme mít možnost efektivně řešit problematiku bezdomovectví v rámci komplexního týmu – lékař, sestra, sociální pracovník, terénní pracovník a dostupnosti ambulantních a pobytových služeb.

Ordinace praktického lékaře Armády spásy je v provozu od 2. ledna a její lékařka upřesňuje: „Ošetřili jsme 70 pacientů. Několika pacientům jsme zjistili závažné choroby jako například cukrovku, onkologické onemocnění, několik pacientů jsme předali k hospitalizaci nebo do péče odborných lékařů. 20 pacientů jsme naočkovali vakcínou proti tetanu. Pacienti projevují velký zájem o preventivní prohlídky a jsou rádi, že mohou řešit různé zdravotní problémy. "

Zdravotníci působící v Armádě spásy se nezaměřují jen na zdravotní stav jedince, ale jejich činnost přesahuje právě do oblasti sociálních podmínek života jedince, zajímají se o řešení sociální situace, dochází do vlastního prostředí pacienta a rozumí této problematice. V tom se odlišují od běžných zdravotníků. Touto aktivitou se také zvýší prevence šíření infekčních chorob, uleví se zdravotnickým zařízením, která nejsou připravena na kontakt s bezdomovci, a sníží se celkové náklady na zdravotně-sociální péči o bezdomovce. Včasné řešení a prevence je levnější než léčba rozvinutých a komplikovaných stavů.

Pro vznik ordinace pro chudé v Ostravě byla klíčová podpora krajského úřadu MS-kraje a Statutárního města Ostrava, a to jak ve finanční, tak i v morální rovině. Přispěli také mnozí individuální a firemní dárci, zejména Jablotron Group a. s., a firma Kvazar a.s., která velmi vstřícně pomohla s rekonstrukcí prostoru pro ordinaci. Armáda spásy si veškeré podpory velmi váží.

Pozitivně hodnotí tuto aktivitu Armády spásy také náměstek primátora města Ostravy Michal Mariánek:  „Zřízení Ordinace pro chudé vnímám jako významný počin Armády spásy ve prospěch osob bez přístřeší, žijících na ulici či v azylových a jiných zařízeních. Společným cílem města a Armády spásy je zajistit těmto lidem, kteří mnohdy nejsou zdravotně pojištěni, dostupnou zdravotní péči, preventivně působit proti šíření infekčních chorob, snížit nemocnost a pomoci zlepšit jejich zdravotní stav a v neposlední řadě zabezpečit úlevu také zdravotnickým zařízením, která mnohdy na kontakt s lidmi bez domova nejsou připravena. Jedná se o první zdravotnické zařízení tohoto typu v Ostravě, na jehož vybudování se podílelo také město Ostrava, které v roce 2017 poskytlo na vybavení ordinace dotaci z odvodů z loterií a jiných podobných her ve výši 500 tis. Kč.


24. ledna 2018
frame-scrollup