Zpráva

Benefiční akce nabídne zábavu, upozorní také na důležitost domácí péče

Moravskoslezský kraj už podruhé pořádá benefiční akci „Spolu ruku v ruce“. Návštěvníci si za dobrovolné vstupné užijí atraktivní program, také se dozvědí o důležitosti a přínosech neformální péče. Výtěžek z akce půjde na projekty, které podporují pečovatele, kteří se starají o někoho blízkého s handicapem.

„Nikdo nevíme, jak bychom se zachovali, kdybychom najednou stáli před rozhodnutím, zda budeme o svého blízkého pečovat doma, nebo zda jej svěříme do nějakého zařízení. Všichni si přejeme mít obětavost a sílu, které neformální pečovatele tak dokonale charakterizují. Každému, kdo se doma stará o někoho s postižením, patří velký obdiv a poděkování,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a doplnil, že benefiční akce má poděkovat domácím pečovatelům a podpořit je. Všem ostatním má pak ukázat a vysvětlit, proč je domácí péče důležitá.

Na programu akce, která se uskuteční 11. května v ostravském Trojhalí od 13 hodin do 18:30, vystoupí VOXEL, kapela Slza, bubenický soubor Rytmy, electric boogie tanečník Patrick Ulman nebo Cirkus trochu jinak. „Máme taky připravené zážitkové workshopy. Díky poskytovatelům sociálních služeb a krajským školám si lidé budou moci vyzkoušet, jaké to je ztratit soběstačnost. Zájemcům prostřednictvím gerontoobleku nasimulujeme zdravotní překážky, se kterými denně bojují senioři. Návštěvníci si zkusí znakový jazyk, kompenzační pomůcky, také jim nabídneme simulaci zrakového postižení,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil a doplnil, že na akci bude představena i multisenzorická metoda snoezelen. „Je to metoda, která vyvolává smyslové pocity. Kombinace světelných a zvukových prvků, vůní a hudby pomáhá řešit fobie, komunikační problémy nebo úzkost. Tento moderní způsob terapie využívají některá krajská zařízení.“

Vstupné na akci je dobrovolné, každý z návštěvníků může přispět dle svého zvážení a možností. Výtěžek z benefice podpoří dva projektů svépomocných skupin, které sdružují neformální pečovatele o blízkou osobu s postižením.


11. dubna 2019
Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup