Zpráva

Celokrajský projekt – 2018

Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích II

Projekt „Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích II“, byl realizován v roce 2018 v rámci Programu prevence kriminality (dotační program Ministerstva vnitra). Realizátorem projektu byla organizace Solidita s.r.o. Moravskoslezský kraj získal na jeho realizaci dotaci ve výši 179.000 Kč.

Aktivity projektu probíhaly v 8 vybraných příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby (jednalo se o chráněné bydlení, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy pro osoby se zvláštním režimem).

Projekt, který navazoval na obdobný projekt realizovaný Moravskoslezským krajem v roce 2017, tvořily následující klíčové aktivity:

  • dotazníkového šetření - zjišťovalo povědomí zaměstnanců o režimových opatřeních a dalších vnitřních bezpečnostních pravidlech,
  • bezpečnostních audity - v rámci auditů bylo hodnoceno např. nastavení opatření pro vstup a pohyb cizích osob v budovách a areálu (kamerový systém, vrátnice, identifikace návštěv), stavební dispozice zařízení,
  • základní bezpečnostní školení - zaměstnanci byli seznámeni s problematikou bezpečnostních incidentů, které mohou v zařízení nastat,
  • navazující bezpečnostní školení – kromě rozšiřující teorie měli zaměstnanci možnost vyzkoušet si modelovou krizovou situaci (např. útok cizí ozbrojené osoby, verbálního agresora), poté byli seznámeni s instrukcemi jak v těchto situacích správně postupovat.

Loni byly v rámci projektu provedeny 3 bezpečnostní audity a celkem bylo v obou typech školení vzděláno více než 390 zaměstnanců.

Cílem projektu byla prevence rizika útoku, kdy pomocí plánovaných aktivit byly zapojeným organizacím a jejich zaměstnancům poskytnuty potřebné informace pro správný postup při pocitu ohrožení vlastní osoby nebo ohrožení klientů.

Zaměření projektu spadá pod problematiku ochrany tzv. měkkých cílů, toto označení je používáno pro označení míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům.

frame-scrollup