Zpráva

Celokrajský projekt – 2019

Podpora prevence kriminality v kraji

V roce 2019 byl připraven celokrajský preventivní projekt, jehož hlavní aktivitou bylo zajistit vzdělávání pracovníkům působícím v oblasti prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů na krajské a místní úrovni. Jeho hlavním účelem bylo zvýšení odborných kompetencí a předání informací, které mohou tito pracovníci využít ve své každodenní pracovní činnosti.

V průběhu 2. pololetí roku 2019 proto bylo uspořádáno celkem 6 odborných seminářů k tématům:

- Aktuální trendy v kyberkriminalitě

- Trestná činnost dětí a mladistvých z pohledu soudce

- Dluhové poradenství (exekuce/insolvence)

Účast na seminářích byla nabídnuta široké skupině zájemců z řad členů krajské pracovní skupiny prevence kriminality, manažerů prevence kriminality měst a dalším pracovníkům působícím v oblasti prevence sociálně patologických jevů (sociální pracovníci obcí a neziskových organizací, školní metodici prevence, sociální kurátoři, kurátoři pro mládež, romští poradci, protidrogoví koordinátoři) a pracovníků obecní a státní policie. Osoby, které se seminářů zúčastnily, získaly informace, které mohou aplikovat ve své pracovní praxi. Celkem bylo v rámci seminářů proškoleno 132 osob.

Sekundární cílovou skupinou projektu jsou i občané kraje, na které tito pracovníci působí a kteří tak budou moci lépe řešit svou nepříznivou životní situaci a s ní spojené problémy.

Další aktivitou projektu bylo zajištění dalšího vzdělávání krajského manažera prevence kriminality. Pracovník na této pozici absolvoval celkem 4 akreditované vzdělávací kurzy k tématům: Úvod do problematiky domácího násilí“; „Řízení v trestních věcech mladistvých a dětí mladších 15 let a problémy s ním spojené“; Drogové delikty z pohledu přestupkového a trestního práva“ a „Kritéria rozlišení trestného činu a přestupku“.

Celkové náklady projektu činily 61.600 Kč, celá tato částka byla získána z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

frame-scrollup