Zpráva

Cizinci a žadatelé o azyl

Do České republiky (ČR) přicházejí také příslušníci různých států, kteří zde chtějí zažádat o azyl nebo o udělení mezinárodní ochrany. Průběh řízení o udělení azylu nebo mezinárodní ochrany upravuje zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění platných předpisů. V případě získání státního občanství ČR pak azyl zaniká. Podle údajů českého statistického úřadu žije na území Moravskoslezského kraje také velký počet cizinců, z nichž nejpočetnější skupinou jsou občané Slovenska, následováni státními příslušníky Polska, Ukrajiny a také zástupci Vietnamské komunity.

Informace o počtu cizinců, kteří žijí v Moravskoslezském kraji, zpracovává pravidelně Český statisktický úřad.


telefon: 595 622 162
e-mail: petra.havlakova@msk.cz
frame-scrollup