Zpráva

Další certifikát pro Nový domov

Organizace Nový domov se sídlem v Karviné, která poskytuje pobytové služby sociální péče, se může pyšnit dalším certifikátem, který potvrzuje vysokou kvalitu služeb.

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje úspěšně prošla šetřením Spojené akreditační komise, o. p. s. a splnila kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů.

Kvalitu poskytovaných služeb a bezpečí klientů potvrdila nezávislá certifikační instituce, hodnocení proběhlo v rámci pilotního projektu auditu Spojené akreditační komise v oblasti poskytování sociálních služeb. Certifikát o udělení akreditace byl Novému domovu udělen na 3 roky. Organizace Nový domov už v minulosti obhájila certifikát České alzheimerovské společnosti Vážka a získala i Cenu kvality, kterou uděluje Ošetřovatelská péče.

 „Rozvoj kvality poskytovaných služeb je ze strany kraje dlouhodobě systematicky podporován a z ocenění nezávislé komise, která je složena z odborníků na kvalitu služeb, jsem velmi potěšen. Chtěl bych tímto poděkovat pracovníkům Nového domova za jejich profesionální práci a přístup k uživatelům služeb a věřím, že ocenění pro ně bude povzbuzením do další práce,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Svatomír Recman.

Akreditace SAK je formou externího hodnocení kvality, jejímž principem je posuzování shody procesů probíhajících v daném zařízení s akreditačními standardy. Cílem je zajistit kontinuální zvyšování kvality, bezpečí péče a souběhu sociální a ošetřovatelské péče. Akreditační standardy SAK popisují oblasti a činnosti, které musí zařízení upravit (obvykle vnitřním předpisem) a zajistit tak jejich standardizaci. Standardy SAK jsou vypracovány tak, aby pokrývaly veškeré oblasti činnosti zařízení související přímo či nepřímo s poskytovanou péčí.

 „Našim hlavním cílem je i nadále nastavovat vyšší úroveň standardizace procesů na jednotlivých poskytovaných službách a tím systematicky zvyšovat kvalitu a bezpečí poskytovaných služeb. Úspěšné obhájení prestižního akreditačního certifikátu potvrzuje správný směr této nastavené cesty a pro pracovníky je rovněž i velkou motivací pro další práci a odměnou za vynaloženou snahu,“ říká Eva Cholewová, ředitelka Nového domova.


6. června 2016
frame-scrollup