Zpráva

Další příspěvková organizace kraje, Domov Letokruhy, obhájila Certifikát Vážka

Domov Letokruhy, p. o., získal v roce 2014 ocenění kvality od České alzheimerovské společnosti certifikát „VÁŽKA“. Po dvou letech ji v roce 2016 úspěšně obhájil. V prosinci loňského ji opětovně úspěšně obhájil.

Certifikát Vážka uděluje Česká alzheimerovská společnost zařízením poskytujícím kvalitní péči lidem s onemocněním demencí. Zařízení musí projít externím auditem, který kromě zdravotní péče hodnotí například osobní přístup ke klientům, podmínky volnočasového vyžití, zachování důstojnosti osob s onemocněním demence apod. Certifikační systém je účinným nástrojem, který pozitivně ovlivňuje úroveň a kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

„Všem pracovníkům, kteří v Domově Letokruhy poskytují péči uživatelům, bych chtěl touto cestou poblahopřát k obhajobě certifikátu Vážka a poděkovat jim za jejich profesionální práci. I když je to již potřetí, co Domov Letokruhy tento certifikát získal, není to samozřejmost. Je to důkazem toho, že v tomto krajském zařízení je poskytována dlouhodobě kvalitní péče. Dosažení vysoké kvality při poskytování sociální služby je nesmírně náročné a stejně tak náročné je poté onu vysokou kvalitu služeb udržovat a příp. dále rozvíjet. Jako zřizovatel o zvyšování kvality poskytovaných služeb podporující lidskou hodnotu a důstojnost těch nejpotřebnějších dlouhodobě usilujeme“, uvedl k získanému certifikátu náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil, MBA.

K obhajobě certifikátu uvedla Mgr. Kamila Molková, ředitelka Domova Letokruhy: „Auditu předcházela opravdu náročná příprava. Sociální služba domov se zvláštním režimem je poskytována v nově postavené a zčásti revitalizované budovy. Vše je nově architektonicky řešeno. Kapacita zařízení byla navýšena a s tím souvisely i personální změny. Celkem 50% nových zaměstnanců muselo projít náročným vzdělávacím systémem, na který je kladen velký důraz, protože vysoce profesionální péči může poskytovat jen kvalifikovaný personál. Cílem domova je současně dosaženou kvalitu práce a péče o seniory zachovat i do budoucna, případně hledat možnosti jejího dalšího posunutí a tak našim uživatelům dopřát spokojený a důstojný život. Získání certifikátu Vážka je pro pracovníky domova velkou odměnou za jejich práci a úsilí“.

Auditem České alzheimerovské společnosti prošly úspěšně také další příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje - Domov Odry, Domov Na zámku v Kyjovicích, Nový Domov v Karviné, Domov Vítkov a Domov Bílá Opava v Opavě.

frame-scrollup