Zpráva

Dítě se zdravotním postižením

Sociální služby

Poskytování sociální práce sociálními službami je upraveno zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 505/2006 Sb. Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory občanům v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb.

Databáze aktuálně poskytovaných sociálních služeb je veřejně přístupná na tomto odkaze Registru poskytovatelů sociálních služeb. Dle vyhledávače si můžete např. najít lokalitu poskytování, zadat cílovou skupinu (dle věku i sociálního problému případně jiných kritérií).

Bližší představení druhů služeb naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Například rodin dětí se zdravotním postižením se týkají např. služby rané péče (pro děti do sedmi let věku), osobní asistence, pečovatelská služba, nebo odlehčovací služby.

Svépomocné a podpůrné rodičovské skupiny

Tyto skupiny vznikají na základě společného zájmu rodičů a pečujících osob. Podporu poskytují především sdílením informací, poskytováním vzájemné podpory, organizováním aktivit pro děti i seminářů a vzdělávání pro rodiče apod.

Jsou zpravidla vázány na určitou lokalitu a specifické zdravotní postižení (např. PAS, Downův syndrom apod.)

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo příručku, která srozumitelným způsobem odpovídá na nejčastější otázky rodičů a jiných osob přicházejících do kontaktu s dětmi s diabetem. Příručka pomáhá například při orientaci v dávkách státní sociální podpory, sociálních službách, důchodovém pojištění či ochraně dětí s postižením na trhu práce. Publikace obsahuje i praktické příklady a přehledné tabulky. Sloužit má nejen rodičům dětí s diabetem, ale také lékařům, pracovníkům veřejné správy a dalším zájemcům o tuto oblast. Příručka je v níže uvedeném odkazu ke stažení.


telefon: 595 622 482
e-mail: andrea.szotkowska@msk.cz
frame-scrollup