Zpráva

Dobré duše v Domově Hortenzie

Dne 17. června 2019 byl Domovu Hortenzie, p. o., ve Frenštátě pod Radhoštěm, udělen titul Dobrá duše za výjimečnou dobrovolnickou činnost a péči o dobrovolníky v domově pro seniory v roce 2018.

Činnost dobrovolníků v Domově Hortenzie reflektoval také náměstek hejtmana kraje pro sociální záležitosti, Jiří Navrátil: „Jsem velmi potěšen, že titul Dobrá duše opět obdrželo zařízení sociálních služeb Moravskoslezského kraje, neboť v červnu 2017 byl tímto titulem oceněn také Domov Duha v Novém Jičíně. Znamená to, že zde máme mnoho „dobrých duší“, které dobrovolně pomáhají druhým. Aktivity dobrovolníků mají význam nejen pro jednotlivé uživatele služby, ale také pro samotné pracovníky, jejichž práce je mnohdy náročná a vyčerpávající.“

Dobrovolnická činnost je v Domově Hortenzie zajišťována ve spolupráci s dobrovolnickým centrem Adra již od roku 2010, ke konci roku 2015 domov rozšířil spolupráci také s dobrovolníky Apoštolské církve. V roce 2018 vykonávalo v Domově Hortenzie dobrovolnickou činnost celkem 19 dobrovolníků z řad Apoštolské církve a ADRY. Obyvatelům domova věnovali téměř 482 dobrovolnických hodin a vykonali 309 návštěv. Dobrovolníci obyvatelům domova nejen zpříjemňují volné chvíle, ale také je aktivizují a psychicky podporují.

„Ocenění je pro nás velkou motivací pro další práci s dobrovolníky, která bude mít pozitivní vliv na poskytování kvalitní péče seniorům Domova Hortenzie“, uvedl Bc. Jiří Absolon, ředitel zařízení.

Ocenění projektu Dobrá duše, jehož smyslem je motivovat dobrovolníky a instituce, které vytvářejí podmínky pro dobrovolnickou činnost, bylo udělováno již sedmým rokem. Mezi partnery projektu se řadí Ministerstvo práce a sociálních věcí, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Gerontologické centrum a také společnost Hartmann-Rico, a.s. Odborná komise projektu hodnotila intenzitu, inovativnost, kreativitu a obětavost činnosti a dále nadšení a angažovanost Dobré duše, stejně jako přínos pro seniora, kterému je pomoc poskytována.

frame-scrollup