Zpráva

Dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/509 ze dne 14. 9. 2017 rozhodlo o poskytnutí a navýšení účelových dotací a zvýšení závazných ukazatelů pro rok 2017 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Navržené navýšení finančních prostředků pro rok 2017 zohledňuje možnost vyplatit dofinancování jak na základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2017 (I. splátka), tak i na základě Dodatku č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2017 (II. splátka), který kraj zatím neobdržel.

V případě neobdržení dodatku č. 2 k Rozhodnutí MPSV do 20. 12. 2017 bude návrh navýšení dotace krácen na úroveň první splátky tohoto navýšení. V případě, že Dodatek č. 2 k Rozhodnutí MPSV bude stanoven na částku nižší než bylo avizováno Ministerstvem práce a sociálních věcí, bude návrh druhé splátky navýšení dotace poměrově krácen dle skutečné výše uvedené v Dodatku č. 2 k Rozhodnutí MPSV.

frame-scrollup