Zpráva

Dočerpání finančních prostředků z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2020

Rada kraje svým usnesením č. 88/7772 ze dne 18. 5. 2020 schválila v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu termín pro podání žádostí o dotaci a žádostí o dofinancování od 21. 6. 2020 do 3. 7. 2020 včetně. Více informací naleznete zde

frame-scrollup