Zpráva

Domov Odry, příspěvková organizace kraje, obhájil certifikát Vážka

Domov Odry obhájil Certifikát Vážka, který je znakem poskytování kvalitních služeb pro lidi s onemocněním demence a Alzheimerovou chorobou.

Certifikát Vážka uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, které poskytují sociální péči osobám s onemocněním demencí na velmi vysoké odborné úrovni. Certifikát je udělován na základě výsledků auditu v zařízení, v rámci kterého jsou kontrolovány všechny oblasti dle stanovených kritérií hodnocení kvality Vážka, například zdravotní péče, hygiena, bezpečnost či výživa uživatelů služeb, ale také vize a filozofie péče, aktivity, spolupráce s rodinou a přáteli člověka s demencí, zázemí pro personál nebo vzdělávání pracovníků. Domov Odry úspěšně prošel tímto auditem již popáté.

„Všem pracovníkům Domova Odry bych chtěl toto cestou poblahopřát k certifikátu a poděkovat jim za jejich profesionální práci. Vysoké bodové hodnocení od auditorů svědčí o kvalitní individualizované péči, kterou pracovníci poskytují s důstojností a úctou k uživatelům služeb. Vybudovat kvalitní sociální službu je nesmírně náročné a stejně tak náročné je poté onu vysokou kvalitu služeb dále udržovat a rozvíjet. Co bylo dříve bráno jako nadprůměrné, se postupem času mění ve standard“, uvedl k získanému certifikátu náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

K obhajobě certifikátu se vyjádřila Pavlína Koláčková, ředitelka Domova Odry: „V mnoha hodnocených oblastech jsme získali nadstandartní 100% hodnocení a plný počet bodů. Velmi mně těší konstatování auditorského týmu, že by svým blízkým naše zařízení doporučilo a jejich pochvala pracovníkům, za jejich přístup k uživatelům, vhodnou komunikaci, klidné řešení a pohodové zvládání nenadálých situací v péči, kdy je zřejmé, že toto chování je pracovníkům vlastní, běžně ho používají a není jen předstírané v den auditu. Pro pracovníky je obhájení certifikátu odměnou za jejich náročnou práci a úsilí a samozřejmě i motivací do budoucna. Naší snahou a cílem je kvalitu poskytovaných služeb neustále zvyšovat, zavádět do praxe novinky, přizpůsobovat prostředí a podmínky aktuálním potřebám uživatelů. Prioritou je pro nás spokojenost uživatelů. Chceme, aby náš Domov, byl vyhledávaným a prestižním zařízením.“

Domov Odry získal certifikát Vážka již v roce 2011 a od té doby jej pravidelně co 2 roky úspěšně obhajuje. Během této doby úspěšně prošly auditem České alzheimerovské společnosti také další příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje; Domov Na zámku v Kyjovicích, Domov Letokruhy v Budišově nad Budišovou, Domov Vítkov ve Vítkově, Domov Bílá Opava v Opavě a Nový domov v Karviné.

frame-scrollup