Zpráva

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Rada kraje na své schůzi dne 21. 9. 2020 usnesením č. 96/8502 schválila dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.    

Žádosti o dotaci musí být podány prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel ve lhůtě od 26. 10. 2020 do 11. 11. 2020.

Bližší informace naleznete zde.


30.9.2020
frame-scrollup